Een Just-in-Time-map is de map van een externe identiteitsprovider die Just-in-Time-gebruikersprovisioning heeft ingeschakeld. Wanneer u de map verwijdert, worden alle gebruikers in de map verwijderd en wordt de Just-in-Time-configuratie uitgeschakeld. Omdat een Just-in-Time-identiteitsprovider slechts één map heeft, kan de identiteitsprovider niet meer worden gebruikt wanneer u de map verwijdert.

Over deze taak

U moet een nieuwe map maken wanneer u Just-in-Time-configuratie voor de identiteitsprovider opnieuw wilt inschakelen.

Procedure

  1. Klik in de beheerconsole op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer.
  2. Zoek op de pagina Mappen de map op die u wilt verwijderen.

    U kunt de Just-in-Time-mappen herkennen door naar het maptype in de kolom Type te kijken.

  3. Klik op de naam van de map.
  4. Klik op Map verwijderen.


    map verwijderen