Schakel de optie voor de unieke ID in om de aanmeldpagina's op basis van de unieke ID weer te geven. Gebruikers worden gevraagd om hun unieke ID in te voeren en worden vervolgens gevraagd om de betreffende verificatie uit te voeren op basis van de geconfigureerde toegangsbeleidsregels.

Over deze taak

Voorwaarden

  • Selecteer het gebruikerskenmerk voor de unieke ID voor gebruik op de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Gebruikerskenmerken. Zorg ervoor dat het kenmerk alleen wordt gebruikt om unieke objecten te identificeren.

  • Zorg ervoor dat de geselecteerde kenmerken worden gesynchroniseerd met de directory.

  • Verifieer of de standaardtoegangsbeleidsregels voor de gebruikersdomeinen overeenkomen met het verificatietype dat moet worden gebruikt wanneer aanmelding op basis van unieke ID beschikbaar is.

Procedure

  1. Klik in de beheerconsole op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer en klik op Voorkeuren.
  2. Schakel het selectievakje Inschakelen in als u de aanmeldpagina voor domeinselectie wilt verbergen.
  3. Selecteer de te gebruiken unieke ID uit het vervolgkeuzemenu. De opties zijn gebruikersnaam, e-mail, UPN of werknemer-ID.
  4. Klik op Opslaan.