Configureer wachtwoordverificatie voor lokale directory's op de pagina Verificatiemethoden (via Identiteits- en toegangsbeheer > Beheren).

Over deze taak

Nadat de verificatiemethode is geconfigureerd, koppelt u de verificatiemethode Wachtwoord (lokale directory) in de ingebouwde identiteitsprovider die is gekoppeld aan de lokale directory.

Procedure

  1. Ga op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer naar Beheren > Verificatiemethoden.
  2. Klik op het pictogram in de configuratiekolom voor Wachtwoord (lokale directory).
  3. Schakel het selectievakje Wachtwoordverificatie voor lokale directory inschakelen in.
  4. Voer in het tekstvak Aantal pogingen met wachtwoord het maximum aantal mislukte aanmeldpogingen in. Wanneer het maximale aantal mislukte pogingen is bereikt, mogen er geen aanmeldingen meer plaatsvinden. De standaardwaarde is vijf pogingen.
  5. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

  • Koppel de verificatiemethode Wachtwoord (lokale directory) in de ingebouwde identiteitsprovider. Zie Lokale directory's gebruiken in de gids VMware Identity Manager-cloudimplementatie als u een lokale directory wilt implementeren.