Controleer de gebruikerskenmerken die worden ingesteld voor alle VMware Identity Manager-directory's op de pagina Gebruikerskenmerken en pas ze waar nodig aan. Wanneer een gebruiker via just-in-time provisioning wordt ingericht, wordt de SAML-assertie gebruikt om de gebruiker te maken. Alleen de kenmerken in de SAML-assertie die overeenkomen met de kenmerken die op de pagina Gebruikerskenmerken staan, worden gebruikt.

Over deze taak

Belangrijk:

Als een kenmerk op de pagina Gebruikerskenmerken als vereist is gemarkeerd, moet de SAML-assertie het kenmerk bevatten, anders mislukt de aanmelding.

Wanneer u de gebruikerskenmerken wijzigt, moet u er rekening mee houden dat dit invloed heeft op andere directory's en configuraties in uw tenant. De pagina Gebruikerskenmerken is van applicatie op alle directory's in uw tenant.

Opmerking:

U hoeft het vereiste domain-kenmerk niet te markeren.

Procedure

  1. Klik in de beheerconsole op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer.
  2. Klik op Setup en klik op Gebruikerskenmerken.
  3. Controleer de kenmerken en wijzig deze zo nodig.


    gebruikerskenmerken