Nadat het ondertekende certificaat is uitgegeven, uploadt u het bestand vanaf de pagina SAML-metadata en start u de service om de metadata bij te werken.

Over deze taak

Voorwaarden

Genereer de aanvraag voor certificaatondertekening.

Sla het ondertekende certificaat dat u ontvangt, op als bestand dat toegankelijk is vanuit de beheerconsole.

Procedure

  1. Selecteer Instellingen > SAML-metadata op het tabblad Catalogus.
  2. Klik op CSR genereren.
  3. Klik op Certificaat uploaden en navigeer naar het certificaat.
  4. Klik op Openen.

    Het SAML-ondertekeningscertificaat en de SAML-metadatabestanden worden bijgewerkt met het nieuwe certificaat.

  5. Ga naar het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer, Instellen > Connectoren en klik op Opnieuw starten.

    De metadata worden bijgewerkt in de connector.

Volgende stappen

Belangrijk:

Configureer alle configuraties van SAML-serviceproviders en -identiteitsproviders opnieuw met het bijgewerkte SAML-metadatabestand. Hierbij moeten ook alle extra connectoren die zijn geconfigureerd, opnieuw worden geconfigureerd. Als u dit niet doet, mislukken SAML-transacties en werkt Single Sign-On niet.