Het wachtwoordbeleid voor lokale gebruikers bestaat uit een reeks van regels en beperkingen voor de notatie en vervaldatum van de wachtwoorden voor lokale gebruikers. Het wachtwoordbeleid is alleen van toepassing op lokale gebruikers die u hebt gemaakt in de VMware Identity Manager-beheerconsole.

Over deze taak

Het wachtwoordbeleid kan bestaan uit wachtwoordbeperkingen, een maximale levensduur voor een wachtwoord en voor het opnieuw instellen van wachtwoorden, de maximale levensduur van het tijdelijke wachtwoord.

In het standaardbeleid zijn zes tekens voor wachtwoorden vereist. De wachtwoordbeperkingen kunnen bestaan uit een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens om een sterk wachtwoord te vereisen.

Procedure

 1. Selecteer Gebruikers en groepen > Instellingen in de beheerconsole.
 2. Klik op Wachtwoordbeleid om de parameters voor wachtwoordbeperkingen te bewerken.

  Optie

  Beschrijving

  Minimale lengte voor wachtwoorden

  De minimale lengte is zes tekens, maar u kunt vereisen dat meer dan zes tekens worden gebruikt. De minimale lengte mag niet minder zijn dan de gecombineerde minimale vereisten voor letters, cijfers en speciale tekens.

  Kleine letters

  Het minimale aantal kleine letters. Klein van a tot z

  Hoofdletters

  Het minimale aantal hoofdletters. Groot van A tot Z.

  Numerieke tekens (0-9)

  Het minimale aantal numerieke tekens. Tien basiscijfers (0-9)

  Speciale tekens

  Minimale aantal niet-alfanumerieke tekens, bijvoorbeeld & # % $ !

  Opeenvolgende identieke tekens

  Maximale aantal identieke opeenvolgende tekens. Als u bijvoorbeeld 1 invoert, is het volgende wachtwoord toegestaan: p@s$word, maar het volgende wachtwoord niet: p@$$word.

  Wachtwoordgeschiedenis

  Aantal vorige wachtwoorden dat niet kan worden geselecteerd. Bijvoorbeeld: als een gebruiker geen van de laatste zes wachtwoorden opnieuw mag gebruiken, typt u 6. Als u deze functie wilt uitschakelen, stelt u de waarde in op 0.

 3. Bewerk de parameters voor de levensduur van het wachtwoord in het gedeelte Wachtwoordbeheer.

  Optie

  Beschrijving

  Levensduur tijdelijk wachtwoord

  Aantal uur dat een koppeling voor het opnieuw instellen van een wachtwoord of vergeten wachtwoord geldig is. De standaardwaarde is 168 uur.

  Levensduur wachtwoord

  Maximale aantal dagen dat een wachtwoord kan bestaan voordat de gebruiker het moet wijzigen.

  Wachtwoordherinnering

  Aantal dagen vóór de vervaldatum van het wachtwoord dat een melding over het verlopen van het wachtwoord wordt verzonden.

  Frequentie herinneringsmelding wachtwoord

  Hoe vaak herinneringen moeten worden verzonden nadat de eerste melding over het verlopen van het wachtwoord is verzonden.

  Elk vak moet een waarde hebben om het beleid voor de levensduur van het wachtwoord in te stellen. Als u geen beleidsoptie wilt instellen, voert u 0 in.

 4. Klik op Opslaan.