U kunt een client maken om één applicatie te laten registreren bij VMware Identity Manager zodat gebruikers toegang hebben tot een specifieke applicatie.

Procedure

 1. Op het tabblad Catalogus in de beheerconsole selecteert u Instellingen > App-toegang op afstand.
 2. Klik op de pagina Clients op Client maken.
 3. Voer op de pagina Client maken de volgende informatie in over de applicatie.

  Label

  Beschrijving

  Toegangstype

  U kunt kiezen tussen toegangstoken gebruiker en clienttoken service.

  Client-id

  Voer een unieke client-id in voor de bron die moet worden geregistreerd met VMware Identity Manager.

  Applicatie

  Selecteer Identity Manager.

  bereik

  Selecteer het passende bereik. Wanneer u NAAPS selecteert, wordt OpenID ook geselecteerd.

  URI-verwijzing

  Voer de geregistreerde URI-verwijzing in.

  Geavanceerde sectie

  Gedeeld geheim

  Klik op Gedeeld geheim genereren om een geheim te genereren dat wordt gedeeld tussen deze service en de service van de applicatiesbron.

  Kopieer het clientgeheim en sla het op om het te configureren in de applicatiesinstellingen.

  Het clientgeheim moet geheim blijven. Wanneer een geïmplementeerde app het geheim niet geheim kan houden, wordt het geheim niet gebruikt. Voor apps die op een webbrowser zijn gebaseerd, wordt het gedeeld geheim niet gebruikt.

  Vernieuwde token uitgeven

  Deselecteer het selectievakje.

  Tokentype

  Specifiek netwerk

  Lengte van token

  Laat de standaardinstelling staan, 32 bytes.

  Vernieuwde token uitgeven

  Vernieuwde token controleren.

  Token TTL openen

  (Optioneel) Wijzig de instellingen van het Toegangstoken Time-To-Live.

  Vernieuwde token TTL

  (Optioneel)

  Gebruikerstoekenning

  Gebruikers vragen om toegang niet selecteren.

 4. Klik op Toevoegen.

Resultaten

De clientconfiguratie wordt samen met het gegenereerde gedeeld geheim weergegeven op de pagina OAuth2-client.

Volgende stappen

Voer de client-id en het gedeeld geheim op de configuratiepagina's in van de bronnen. Zie de documentatie van de applicatie.