U maakt gebruikers één voor één. Wanneer u de gebruiker toevoegt, selecteert u de lokale directory die is geconfigureerd met de lokale gebruikerskenmerken en het domein waarbij de gebruiker zich aanmeldt.

Over deze taak

U voegt niet alleen gebruikersinformatie toe, maar selecteert ook de gewenste gebruikersrol: gebruiker of beheerder. Met de beheerdersrol krijgt de gebruiker toegang tot de beheerconsole om de VMware Identity Manager-services te beheren.

Voorwaarden

 • Lokale directory gemaakt

 • Domein geïdentificeerd voor lokale gebruikers

 • Gebruikerskenmerken die zijn vereist, geselecteerd op de pagina Gebruikerskenmerken voor de lokale directory

 • Wachtwoordbeleid geconfigureerd

 • SMTP-server op het tabblad Appliance-instellingen geconfigureerd om een e-mailmelding te verzenden naar nieuw gemaakte lokale gebruikers

Procedure

 1. Klik op Gebruiker toevoegen op het tabblad Gebruikers en groepen van de beheerconsole.
 2. Selecteer de lokale directory voor deze gebruiker op de pagina Een gebruiker toevoegen.

  De pagina wordt uitgevouwen om de gebruikerskenmerken weer te geven die u kunt configureren.

 3. Selecteer het domein waaraan deze gebruiker is toegewezen en vul de vereiste gebruikersinformatie in.
 4. Selecteer Beheerder in het tekstvak Gebruiker voor de rol van beheerder.
 5. Klik op Toevoegen.

Resultaten

De lokale gebruiker is gemaakt. De gebruiker wordt in een e-mail gevraagd het account in te schakelen en een wachtwoord te maken. De koppeling in de e-mail verloopt volgens de waarde die is ingesteld op de pagina Wachtwoordbeleid. Dit is standaard zeven dagen. Wanneer de koppeling verloopt, kunt u op Wachtwoord opnieuw instellen klikken om de e-mailmelding opnieuw te verzenden.

Een gebruiker wordt toegevoegd aan bestaande groepen op basis van de regels voor groepskenmerken die zijn geconfigureerd.

Volgende stappen

Ga naar het lokale gebruikersaccount om het profiel te bekijken, de gebruiker toe te voegen aan groepen en de gebruiker rechten te geven voor de te gebruiken bronnen.

Wanneer u een admingebruiker in de systeemdirectory heeft gemaakt die rechten heeft op bronnen die door een specifiek toegangsbeleid worden beheerd, controleer dan of de beleidsregels van de applicatie ook Wachtwoord (lokale directory) als alternatieve verificatiemethode bevatten. Als Wachtwoord (lokale directory) niet is geconfigureerd, kan de beheerder zich niet aanmelden op de app.