Wanneer u het certificaat toepast, zorg dan dat u de gehele certificaatketen invoert. Het certificaat dat wordt geïnstalleerd, moet de indeling PEM hebben.

Het SSL-certificaat werkt alleen als u de hele certificaatketen invoert. Kopieer voor elk certificaat de volledige inhoud vanaf de regel -----BEGIN CERTIFICATE----- tot en met -----END CERTIFICATE----

Belangrijk:

U moet de certificaatketen toevoegen in de volgorde SSL-certificaat, CA-tussencertificaten, CA-basiscertificaat.

Voorbeeld van certificaatketen

-----BEGIN CERTIFICATE-----

SSL-certificaat - SSL-certificaat van apparaat

-----END CERTIFICATE-----

-----BEGIN CERTIFICATE-----

CA-tussen-/uitgiftecertificaat

-----END CERTIFICATE-----

-----BEGIN CERTIFICATE-----

CA-basiscertificaat

-----END CERTIFICATE-----