U kunt de implementatiecontrolelijst gebruiken om de benodigde informatie te verzamelen om de virtual appliance van VMware Identity Manager te installeren.

Informatie voor Fully Qualified Domain Name (FQDN)

Tabel 1. Informatiecontrolelijst van Fully Qualified Domain Name (FQDN)

Informatie om te verzamelen

Vermeld de informatie

FQDN van VMware Identity Manager

Netwerkinformatie voor de virtual appliance van VMware Identity Manager

Tabel 2. Controlelijst van netwerkinformatie

Informatie om te verzamelen

Vermeld de informatie

IP-adres

U moet een statisch IP-adres gebruiken en dit moet een PTR hebben, evenals een A-record die is gedefinieerd in de DNS.

DNS-naam voor deze virtual appliance

Standaard gateway-adres

Netmask of prefix

Directory-informatie

VMware Identity Manager ondersteunt de integratie met omgevingen van Active Directory of LDAP-directory.

Tabel 3. Controlelijst van domeincontroller van Active Directory

Informatie om te verzamelen

Vermeld de informatie

Servernaam van Active Directory

Domeinnaam van Active Directory

Basis-DN

Voor Active Directory over LDAP: de Bind-DN-gebruikersnaam en het wachtwoord

Voor Active Directory met geïntegreerde Windows-verificatie: de gebruikersnaam en het wachtwoord van het account dat rechten heeft om computers aan het domein toe te voegen.

Tabel 4. Informatiecontrolelijst van LDAP-directoryserver

Informatie om te verzamelen

Vermeld de informatie

Naam of IP-adres van LDAP-directoryserver

Poortnummer van LDAP-directoryserver

Basis-DN

Bind-DN-gebruikersnaam en wachtwoord

LDAP-zoekfilters voor groepsobjecten, objecten van bindingsgebruikers en gebruikersobjecten

LDAP-kenmerknamen voor lidmaatschap, object-UUID en kenmerkende naam (DN)

SSL-certificaten

U kunt een SSL-certificaat toevoegen nadat u de virtual appliance van VMware Identity Manager hebt geïmplementeerd.

Tabel 5. Informatiecontrolelijst SSL-certificaat

Informatie om te verzamelen

Vermeld de informatie

SSL-certificaat

Privésleutel

Licentiecode

Tabel 6. Informatiecontrolelijst van licentiecode van VMware Identity Manager

Informatie om te verzamelen

Vermeld de informatie

Licentiecode

Opmerking:

De informatie van de licentiecode wordt ingevoerd in de beheerconsole op de pagina Appliance-instellingen > Licentie nadat de installatie is voltooid.

Externe database

Tabel 7. Informatiecontrolelijst van externe database

Informatie om te verzamelen

Vermeld de informatie

Hostnaam van database

Poort

Gebruikersnaam

Wachtwoord