Indien er zich een uitgebreide fout in het datacenter voordoet, kunt u het secundaire datacenter promoveren naar primair.

Over deze taak

Voor een Always On-implementatie van de SQL-server zijn geen wijzigingen vereist. Voor andere databaseconfiguraties moet u het bestand runtime-config.properties in de VMware Identity Manager-toepassingen in het secundaire datacenter bewerken om de toepassingen voor de lees-schrijfmodus te configureren.

Voer deze wijzigingen door in elke VMware Identity Manager-toepassing in het secundaire datacenter.

Procedure

  1. Meld u met behulp van een ssh-client als hoofdgebruiker aan bij het VMware Identity Manager-apparaat.
  2. Open het bestand /usr/local/horizon/conf/runtime-config.properties om te bewerken.
  3. Wijzig de regel read.only.service=true in read.only.service=false.
  4. Sla het bestand runtime-config.properties op.
  5. Start de Tomcat-server van het apparaat opnieuw.

    service horizon-workspace restart