Voor Horizon View en op Citrix gebaseerde bronnen moet u de failovervolgorde van bronnen configureren in zowel de primaire als de secundaire datacenters om de juiste bronnen van elk datacenter beschikbaar te maken.

Over deze taak

U gebruikt de opdracht hznAdminTool om een databasetabel te maken met de failovervolgorde van bronnen in uw organisatie per service-instantie. De geconfigureerde failovervolgorde wordt gevolgd wanneer een bron wordt gestart. U voert de hznAdminTool failoverConfiguration uit in beide datacenters om de failovervolgorde in te stellen.

Voorwaarden

Wanneer VMware Identity Manager is geïmplementeerd in meerdere datacenters, worden dezelfde bronnen ook ingesteld in elk datacenter. Elke applicaties- of desktopgroep in de View-pods of op Citrix gebaseerde XenFarms wordt beschouwd als verschillende bron in de VMware Identity Manager-catalogus. Als u duplicatie van de bron in de catalogus wilt voorkomen, zorg dan dat u Dubbele applicaties niet synchroniseren hebt ingeschakeld op de pagina's View-groepen of Gepubliceerde apps - Citrix op de pagina Beheerconsole.

Procedure

 1. Meld u met behulp van een ssh-client als rootgebruiker aan bij de VMware Identity Manager-appliance.
 2. Als u een lijst met de serverinstanties wilt weergeven, typt u hznAdminTool serviceInstances.

  Er wordt een lijst met de service-instanties met het toegewezen ID-nummer weergegeven, zoals in dit voorbeeld.

  {"id":103,"hostName":"ws4.domain.com","ipaddress":"10.142.28.92"}{"id":154,"hostName":"ws3.domain.com","ipaddress":"10.142.28.91"}{"id":1,"hostName":"ws1.domain.com","ipaddress":"10.143.104.176"}{"id":52,"hostName":"ws2.domain.com","ipaddress":"10.143.104.177"}

 3. Voor elke service-instantie in uw organisatie configureert u de failovervolgorde voor bronnen op basis van View en Citrix.

  Typ hznAdminTool failoverConfiguration -configType <configType> -configuration <configuration> -serviceInstanceId <serviceInstanceId> [-orgId <orgId>]

  Optie

  Beschrijving

  -configType

  Typ het brontype dat wordt geconfigureerd voor failover. De waarden zijn VIEW of XENAPP.

  -configuration

  Typ de failovervolgorde. Voor configType VIEW typt u een door komma's gescheiden lijst van de hostnamen van de primaire View Connector Server die worden vermeld op de pagina View-groepen in de beheerconsole. Voor configType XENAPP typt u een door komma's gescheiden lijst met XenFarm-namen.

  -serviceInstanceId

  Typ de ID van de service-instantie waarvoor u de configuratie hebt ingesteld. U kunt de ID vinden in de lijst die wordt weergegeven bij Stap 2, "id":

  -orgId

  (Optioneel). Als u dit leeg laat, wordt de configuratie ingesteld voor de standaardorganisatie.

  Bijvoorbeeld, hznAdminTool failoverConfiguration -configType VIEW -configuration pod1vcs1.domain.com,pod2vcs1.hs.trcint.com -orgId 1 -serviceInstanceId 1.

  Wanneer u deze opdracht typt voor VMware Identity Manager-instanties in het secundaire datacenter, draait u de volgorde van de View Connection Servers om. In dit voorbeeld zou de opdracht hznAdminTool failoverConfiguration -configType VIEW -configuration pod2vcs1.hs.trcint.com, pod1vcs1.domain.com -orgId 1 -serviceInstanceId 103 zijn.

Resultaten

De databasetabel voor failover van bronnen is ingesteld voor elk datacenter.

Volgende stappen

Als u de bestaande failoverconfiguratie van elk van de op View en Citrix gebaseerde bronnen wilt weergeven, voert u hznAdminTool failoverConfigurationList -configType <configtype> -<orgId) uit.

De waarde van <configtype> is VIEW of XENAPP. Het volgende voorbeeld is een uitvoer van hznAdminTool failoverConfiguraitonList met het configuratietype VIEW.

{"idOrganization":1,"serviceInstanceId":52,"configType":"VIEW","configuration":"pod1vcs1.domain.com,pod2vcs1.domain.com"}{"idOrganization":1,"serviceInstanceId":103,"configType":"VIEW","configuration":"pod2vcs1.domain.com,pod1vcs1.domain.com"}{"idOrganization":1,"serviceInstanceId":154,"configType":"VIEW","configuration":"pod2vcs1.domain.com,pod1vcs1.domain.com"}