De synchronisatie van de directory is voltooid, maar er worden geen gebruikers weergegeven in gesynchroniseerde groepen.

Procedure

  1. Zorg ervoor dat er geen tijdverschil tussen de knooppunten zit. Gebruik dezelfde NTP-server op alle knooppunten in het cluster om de tijd te synchroniseren.
  2. Start de service opnieuw op alle knooppunten.

    service horizon-workspace restart

  3. (Optioneel) Ga naar de beheerconsole, verwijder de groep, voeg de groep weer toe bij de synchronisatie-instellingen en synchroniseer de directory opnieuw.