Gebruikers kunnen geen applicaties starten vanaf de Workspace ONE-portal of de verkeerde verificatiemethode is toegepast in een omgeving met gelijkmatige taakverdeling.

Resultaten

Stel de eigenschap service.numberOfLoadBalancers in het bestand runtime-config.properties in voor elk van de knooppunten in uw VMware Identity Manager-cluster. De eigenschap bepaalt het aantal load balancers die het hoofd bieden aan de VMware Identity Manager-instanties.

Opmerking:

Het instellen van de eigenschap is optioneel.

  1. Meld u aan bij de VMware Identity Manager-applicatie.

  2. Bewerk het bestand /usr/local/horizon/conf/runtime-config.properties en voeg de volgende eigenschap toe.

    service.numberOfLoadBalancers numberOfLBs

    waarbij numberOfLBs het aantal load balancers is die het hoofd bieden aan de VMware Identity Manager-instanties.

  3. Start de werkruimteservice opnieuw.

    service horizon-workspace restart