Gebruikers kunnen geen applicaties starten vanaf de Workspace ONE-portal of de verkeerde verificatiemethode is toegepast in een omgeving met gelijkmatige taakverdeling.

Probleem

In een omgeving met gelijkmatige taakverdeling kunnen mogelijk de volgende problemen optreden:

 • Gebruikers kunnen geen applicaties starten vanaf de Workspace ONE-portal nadat ze zich hebben aangemeld.

 • De verkeerde verificatiemethode wordt aan gebruikers aangeboden voor verificatie.

Oorzaak

Deze problemen kunnen zich voordoen als het toegangsbeleid onjuist is vastgelegd. Het IP-adres van de client bepaalt welk toegangsbeleid wordt toegepast tijdens aanmelding en tijdens het starten van een applicatie. In een omgeving met gelijkmatige taakverdeling gebruikt VMware Identity Manager de kop X-Forwarded-For om het IP-adres van de client te bepalen. In sommige situaties kan een fout optreden.

Oplossing

Stel de eigenschap service.numberOfLoadBalancers in het bestand runtime-config.properties in voor elk van de knooppunten in uw VMware Identity Manager-cluster. De eigenschap bepaalt het aantal load balancers die het hoofd bieden aan de VMware Identity Manager-instanties.

Opmerking:

Het instellen van de eigenschap is optioneel.

 1. Meld u aan bij de VMware Identity Manager-appliance.

 2. Bewerk het bestand /usr/local/horizon/conf/runtime-config.properties en voeg de volgende eigenschap toe.

  service.numberOfLoadBalancers numberOfLBs

  waarbij numberOfLBs het aantal load balancers is die het hoofd bieden aan de VMware Identity Manager-instanties.

 3. Start de appliance van de werkruimte opnieuw.

  service horizon-workspace restart