VMware Identity Manager gebruikt de infrastructuur van uw bedrijfsdirectory voor gebruikersverificatie en -beheer. U kunt VMware Identity Manager integreren met een Active Directory-omgeving die bestaat uit één domein van Active Directory, meerdere domeinen in één forest van Active Directory of meerdere domeinen over meerdere forests van Active Directory. U kunt VMware Identity Manager ook integreren met een LDAP-directory. De virtual appliance van VMware Identity Manager moet verbinding maken met de directory om gebruikers en groepen te synchroniseren.

Uw directory moet in hetzelfde LAN-netwerk toegankelijk zijn als de virtual appliance van VMware Identity Manager.

Raadpleeg Integreren met uw Enterprise-directory voor meer informatie.