Om een Microsoft SQL-database voor de VMware Identity Manager te gebruiken, moet u een nieuwe database in de Microsoft SQL-server maken.

Over deze taak

Maak een database met de naam saas op de Microsoft SQL-server en maak een gebruikers-login genaamd horizon.

Opmerking:

De standaard sortering is hoofdlettergevoelig.

Voorwaarden

 • Ondersteunde versie van de Microsoft SQL-server is geïnstalleerd als een externe databaseserver.

 • Implementatie van load-balancer is geconfigureerd.

 • Beheerdersrechten om databasecomponenten te openen en te maken met behulp van Microsoft SQL Server Management Studio of van een andere Microsoft SQL Server CLI client.

Procedure

 1. Meld u aan op de sessie van Microsoft SQL Server Management Studio als de systeembeheerder van een gebruikersaccount met rechten van een systeembeheerder.

  Het editorvenster verschijnt.

 2. Klik in de werkbalk op Nieuwe zoekopdracht.
 3. Knip en plak de volgende opdrachten in het editorvenster.

  Microsoft SQL-opdrachten

  CREATE DATABASE saas
  COLLATE Latin1_General_CS_AS;
  ALTER DATABASE saas SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON;
  GO
  BEGIN
  CREATE LOGIN horizon WITH PASSWORD = N'H0rizon!';
  END
  GO
  USE saas;
  IF EXISTS (SELECT * FROM sys.database_principals WHERE name = N'horizon')
  DROP USER [horizon]
  GO
  CREATE USER horizon FOR LOGIN horizon
  WITH DEFAULT_SCHEMA = saas;
  GO
  CREATE SCHEMA saas AUTHORIZATION horizon
  GRANT ALL ON DATABASE::saas TO horizon;
  GO
 4. Klik op de werkbalk op Uitvoeren.

  De databaseserver van Microsoft SQL is nu klaar om te worden aangesloten op de database van de VMware Identity Manager.

Volgende stappen

Configureer de externe database op de server van de VMware Identity Manager. Ga op de beheerconsole van de VMware Identity Manager naar de pagina Appliance-instellingen > VA-configuratie > Installatiepagina van databaseverbinding. Voer de JDBC URL in als jdbc:sqlserver://<hostnaam-of-DB_VM_IP_ADDR>;DatabaseName=saas. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in die voor de database zijn aangemaakt. Zie VMware Identity Manager configureren om een externe database te gebruiken.