De connector is een onderdeel van de VMware Identity Manager-service. Wanneer u een virtual appliance van VMware Identity Manager installeert, wordt er standaard altijd een connectoronderdeel meegeleverd.

De connector voert de volgende functies uit.

 • Synchroniseert gebruikers- en groepsgegevens tussen uw bedrijfsdirectory en de corresponderende directory die u in de service maakt.

 • Als deze wordt gebruikt als een identiteitsprovider, verifieert deze gebruikers naar de service.

  De connector is de standaardidentiteitsprovider.

Aangezien er al een connector beschikbaar is als onderdeel van de service, hoeft u in standaardimplementaties geen aanvullende connector te installeren.

In sommige scenario's is er echter wel een aanvullende connector vereist. Bijvoorbeeld:

 • Als u meerdere directory's van het type Active Directory (Geïntegreerde Windows-verificatie) hebt, hebt u voor elke directory een aparte connector nodig.

  Een connectorinstantie kan aan meerdere directory's worden gekoppeld. Voor elke directory wordt een partitie in de connector gemaakt die de werker wordt genoemd. U kunt niet twee werkers van het type Geïntegreerde Windows-verificatie op dezelfde connectorinstantie hebben.

 • Als u de toegang van gebruikers wilt beheren op basis van of ze zich aanmelden via een interne of externe locatie.

 • Als u op certificaten gebaseerde verificatie wilt gebruiken, maar als uw load-balancer zodanig is geconfigureerd dat SSL wordt beëindigd bij de load-balancer. Voor certificaatverificatie is SSL pass-through bij de load-balancer vereist.

Als u een aanvullende connector wilt installeren, voert u de volgende taken uit.

 • Download het OVA-pakket van de connector.

 • Genereer een activatietoken in de service.

 • Implementeer de virtual appliance van de connector.

 • Configureer de connectorinstellingen.

Eventuele aanvullende connectoren die u implementeert, worden weergegeven in de gebruikersinterface van de service.