De VMware Identity Manager gebruiken in alleen-lezen-modus is bedoeld voor een hoge beschikbaarheid zodat eindgebruikers toegang kunnen krijgen tot de bronnen in hun My Apps-portal. Sommige activiteiten in de VMware Identity Manager-beheerconsole en op andere pagina's voor beheerservices zijn wellicht niet beschikbaar in alleen-lezen-modus. Hieronder vindt u een gedeeltelijke lijst met algemene activiteiten die niet beschikbaar zijn.

Wanneer VMware Identity Manager wordt uitgevoerd in alleen-lezen-modus, kunnen er geen activiteiten met betrekking tot wijzigingen in Active Directory of de database worden gemaakt en werkt synchronisatie met de VMware Identity Manager-database niet.

Administratieve functies waarbij gegevens naar de database moeten worden geschreven, zijn op dit moment niet beschikbaar. U moet wachten tot VMware Identity Manager terugkeert in lees- en schrijfmodus.

Alleen-lezen-modus van VMware Identity Manager-beheerconsole

Hier volgen een aantal beperkingen van de beheerconsole in alleen-lezen-modus.

 • Het toevoegen, verwijderen en bewerken van gebruikers en groepen op het tabblad Gebruikers en groepen

 • Het toevoegen, verwijderen en bewerken van applicaties op het tabblad Catalogus

 • Het toevoegen, verwijderen en bewerken van rechten van applicaties

 • Gegevens van merkvermelding wijzigen

 • Synchronisatie van directory's voor het toevoegen, verwijderen en bewerken van gebruikers en groepen

 • Informatie over bronnen bewerken, waaronder View, XenApp en andere bronnen

 • De pagina Verificatiemethoden bewerken

Opmerking:

De connectoronderdelen van de VMware Identity Manager-appliances in het secundaire datacenter worden weergegeven in de beheerconsole. Zorg dat u geen connector van het secundaire datacenter als synchronisatieconnector selecteert.

Configuratiepagina's voor virtual appliance, alleen-lezen-modus

Hier volgen een aantal beperkingen van de configuratiepagina's voor de virtual appliance in alleen-lezen-modus.

 • Het testen van de ingestelde databaseverbinding

 • Het beheerderswachtwoord wijzigen op de pagina Wachtwoord wijzigen

Apps-portal voor eindgebruikers, alleen-lezen-modus

Wanneer VMware Identity Manager in alleen-lezen-modus staat, kunnen gebruikers zich aanmelden bij hun VMware Identity Manager-portal en hebben ze toegang tot hun bronnen. De volgende functies in de portal voor eindgebruikers zijn niet beschikbaar in alleen-lezen-modus.

 • Het markeren van een bron als Favoriet of de Favoriet-markering van een bron verwijderen

 • Bronnen toevoegen vanaf de pagina Catalogus of bronnen verwijderen via de startpagina

 • De wachtwoorden ervan wijzigen via de apps-portal-pagina

Alleen-lezen-modus van VMware Identity Manager Windows-client

Wanneer VMware Identity Manager in alleen-lezen-modus staat, kunnen gebruikers geen nieuwe Windows-clients instellen. De bestaande Windows-clients blijven werken.