U kunt de door Citrix gepubliceerde applicaties en desktops zien waarvoor uw VMware Identity Manager-gebruikers en -groepen rechten hebben. Naar desktops wordt in de VMware Identity Manager-beheerconsole verwezen als leveringsgroepen.

Over deze taak

Belangrijk:

U kunt VMware Identity Manager niet gebruiken om wijzigingen aan te brengen in uw Citrix-implementatie. Als een Citrix-beheerder wijzigingen aanbrengt, zoals nieuwe gebruikers rechten geven voor een door Citrix gepubliceerde bron, of een nieuwe serverfarm toevoegen, moet u een synchronisatie forceren om de wijzigingen uit te dragen in VMware Identity Manager.

Voorwaarden

Controleer of VMware Identity Manager is geïntegreerd in uw Citrix-implementatie. Zie Toegang geven tot gepubliceerde Citrix-bronnen.

Synchroniseer informatie, waaronder rechten, via uw Citrix-implementatie naar VMware Identity Manager. U kunt een synchronisatie forceren aan de hand van de volgende stappen:

 1. Meld u aan op de beheerconsole van VMware Identity Manager.

 2. Selecteer het tabblad Catalogus.

 3. Klik op Desktopapplicaties beheren en selecteer Gepubliceerde Citrix-applicaties in het vervolgkeuzemenu.

 4. Op de pagina Gepubliceerde apps - Citrix klikt u op Nu synchroniseren.

Procedure

 1. Meld u aan op de beheerconsole van VMware Identity Manager.
 2. Bekijk gebruikers- en groepsrechten in door Citrix gepubliceerde bronnen

  Door Citrix gepubliceerde bronnen zijn onder andere door Citrix gepubliceerde applicaties en door Citrix gepubliceerde desktops, die ook leveringsgroepen worden genoemd.

  Optie

  Actie

  Bekijk de lijst met gebruikers en groepen die rechten hebben voor een specifieke door Citrix gepubliceerde bron.

  1. Klik op het tabblad Catalogus.

  2. Klik op Elk applicatietype en selecteer Gepubliceerde Citrix-applicaties om applicaties te bekijken of Gepubliceerde Citrix-leveringsgroepen om desktops te bekijken.

  3. Klik op de naam van de door Citrix gepubliceerde bron waarvoor u rechten wilt vermelden.

   Het tabblad Rechten is standaard geselecteerd. Groepsrechten en gebruikersrechten worden vermeld in aparte tabellen.

  Bekijk de lijst met door Citrix gepubliceerde bronrechten voor een specifieke gebruiker of groep.

  1. Klik op het tabblad Gebruikers en groepen.

  2. Klik op het tabblad Gebruikers of het tabblad Groepen.

  3. Klik op de naam van een individuele gebruiker of groep.

  4. Klik op het tabblad Apps.

   Door Citrix gepubliceerde bronnen met rechten worden vermeld in de tabellen Gepubliceerde Citrix-applicaties en Gepubliceerde Citrix-leveringsgroepen.