U kunt de gebruikers-ID aanpassen die wordt gebruikt in het SAML-antwoord wanneer gebruikers Horizon Cloud-applicaties en -desktops starten. Standaard wordt UserPrincipalName gebruikt. U kunt er ook voor kiezen om andere opmaken voor de naam-ID te gebruiken zoals SAMAccountName of e-mailadres en de waarde aanpassen.

Over deze taak

De mogelijkheid om de opmaak voor de naam-ID te selecteren is handig in scenario's zoals de volgende:

 • Wanneer gebruikers uit meerdere subdomeinen worden gesynchroniseerd, werkt UserPrincipalName mogelijk niet. U kunt andere opmaken voor de naam-ID zoals SAMAccountName of e-mailadres gebruiken om gebruikers op unieke wijze te identificeren.

Belangrijk:

Zorg ervoor dat de instelling voor de opmaak van de naam-ID dezelfde is in Horizon Cloud en VMware Identity Manager.

Voorwaarden

U hebt de Horizon Cloud-integratie ingeschakeld en geconfigureerd op de pagina Horizon Cloud-bronnen, die u opent via Catalogus > Bureaubladtoepassingen beheren > Horizon Cloud.

Procedure

 1. Klik in de beheerconsole van VMware Identity Manager op de pijl op het tabblad Catalogus en selecteer Instellingen.
 2. Klik op Horizon Cloud aan de linkerkant.
 3. Geef op de pagina Horizon Cloud de opmaak voor de naam-ID op die u wilt gebruiken.

  Optie

  Beschrijving

  Opmaak Naam-ID

  Selecteer de opmaak voor de naam-ID, zoals E-mailadres of UserPrincipalName. De standaardwaarde is Niet opgegeven (gebruikersnaam).

  Waarde Naam-ID

  Klik op Selecteren uit suggesties en kies uit een vooraf gedefinieerde lijst met waarden of klik op Aangepaste waarde en voer de waarde in. De standaardwaarde is ${user.userPrincipalName}.

 4. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Elke keer dat u een wijziging aanbrengt en op Opslaan klikt op de pagina Horizon Cloud-bronnen, die u opent via Catalogus > Bureaubladtoepassingen beheren > Horizon Cloud, keert u terug naar de pagina Catalogus > Instellingen > Horizon Cloud, controleert u de instellingen en klikt u opnieuw op Opslaan.

Als er een fout optreedt tijdens het opslaan van de instellingen op deze pagina, klikt u op Opnieuw instellen, voert u de configuratiedetails in en klikt u op Opslaan.