Wanneer in uw bedrijf URL's voor toegang voor meerdere clienten voor verschillende netwerkbereiken worden gebruikt, moet u het standaard netwerkbereik bewerken zodat de eindgebruiker verbinding maakt met de juiste URL voor clienttoegang en het juiste poortnummer. Wanneer deze instellingen niet zijn bijgewerkt, start Horizon Client niet.

Procedure

 1. Meld u aan op de beheerconsole van VMware Identity Manager.
 2. Klik op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer.
 3. Klik rechts op Installatie en klik dan op Netwerkbereiken.
 4. Klik op het netwerkbereik dat u wilt bewerken.

  De pagina Netwerkbereik bewerken wordt weergegeven. Het gedeelte CPA-federatie weergeven wordt alleen weergegeven wanneer u Cloud Pod Architecture (CPA)-implementaties, ook wel podfederaties genoemd, hebt geïntegreerd. Dit gedeelte toont de algemene start-URL die u voor de podfederatie hebt opgegeven op het tabblad Federatie van de pagina View-groepen. Het gedeelte Pods weergeven bevat alle View-pods waarvan de optie Lokale rechten synchroniseren is geselecteerd.

 5. Specificeer de URL voor clienttoegang en de poort in de velden URL-host clienttoegang en URL-poort met de configuratie van uw bedrijf.

  Bijvoorbeeld: pod6.mycompany.com

 6. Verifieer of elk netwerkbereik in uw omgeving een URL voor clienttoegang heeft.
  Belangrijk:

  Wanneer een netwerkbereik ontbreekt, kunnen eindgebruikers die willen starten via dat netwerkbereik problemen ondervinden.