U kunt de netwerkbereiken configureren waarvoor het startverkeer voor applicaties of desktops van gebruikers (ICA-verkeer) via NetScaler naar XenApp-server moet worden geleid. Dit wordt doorgaans gebruikt om externe toegang te bieden tot gepubliceerde Citrix-bronnen.

Over deze taak

Wanneer een gebruiker een applicatie of desktop start via de Workspace ONE-portal en het IP-adres van de gebruiker in het bereik valt dat is geconfigureerd voor NetScaler, wordt het ICA-verkeer via NetScaler naar de XenApp-server geleid.

Opmerking:

Zie Het starten van bronnen configureren voor intern netwerk als u het starten van bronnen wilt configureren voor interne netwerken.

Voorwaarden

U hebt VMware Identity Manager geconfigureerd voor NetScaler op het tabblad Catalogus > Instellingen > Gepubliceerde Citrix-applicaties > NetScaler-configuratie.

Procedure

 1. Meld u aan op de beheerconsole van VMware Identity Manager.
 2. Klik op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer.
 3. Klik op Instellen en klik op het tabblad Netwerkbereiken.
 4. Selecteer een bestaand netwerkbereik, of klik op Netwerkbereik toevoegen om een nieuw netwerkbereik te maken.
 5. Wanneer u een nieuw netwerkbereik maakt, geeft u een naam en een omschrijving van het netwerkbereik op.
 6. Voer de volgende informatie in het XenApp-gedeelte van de pagina in.
  1. Voer de hostnaam van NetScaler in het veld URL host client-toegang in. Bijvoorbeeld: netscalerhost.example.com
   Opmerking:

   Als u het selectievakje StoreFront gebruiken hebt ingeschakeld voor de serverfarm op de pagina Gepubliceerde apps - Citrix, voert u dezelfde URL in die hebt ingevoerd in het veld StoreFront-URL.

  2. Voer de poort in het veld URL poort in. Bijvoorbeeld: 443
  3. Schakel het selectievakje NetScaler in.
 7. Geef in het veld IP-bereiken het IP-bereik op waarop uw selecties van applicatie zijn.
 8. Klik op Opslaan.