In de VMware Identity Manager-service kunt u externe webapplicaties van uw organisatie toevoegen en gebruikers rechten voor deze applicaties geven.

Als u gebruikers toegang tot een webapplicatie verleent via de service, moet u verifiëren of er aan de volgende vereisten is voldaan:

  • Als u de webapplicatie configureert om een federatieprotocol te gebruiken, gebruikt u SAML 1.1, SAML 2.0 of WS-federatie 1.2. Het configureren van de webapplicatie om een federatieprotocol te gebruiken, is geen vereiste.

  • De gebruikers waaraan u rechten voor de webapplicatie wilt verlenen zijn geregistreerd voor die applicatie, of u bent van plan om de inrichtingsadapter voor de applicatie te configureren, indien beschikbaar, om VMware Identity Manager-gebruikers in te richten in de applicatie.

  • Als de webapplicatie een multi-tenantapplicatie is, verwijst de service naar uw instantie van de applicatie.