De VMware Identity Manager Desktop-applicatie omvat een opdrachtregelapplicatie, hws-desktop-ctrl.exe, die u kunt gebruiken voor het uitvoeren van activiteiten met betrekking tot het gebruik van ThinApp-pakketten op het Windows-systeem van de gebruiker.

Tijdens het installatieproces voor de VMware Identity Manager Desktop-applicatie wordt hws-desktop-ctrl.exe geïnstalleerd in de HorizonThinApp-map in de Windows-directory waarin de VMware Identity Manager Desktop-applicatie is geïnstalleerd.

Als u de applicatie hws-desktop-ctrl.exe gebruikt om een van diens ondersteunde opdrachten uit te voeren, moet u de volgende indeling gebruiken.

hws-desktop-ctrl.exe command options

Opdracht

Beschrijving

hws-desktop-ctrl.exe recheck

Met deze opdracht worden onmiddellijk de rechten gecontroleerd van de ThinApp-pakketten die betrekking hebben op het gebruikersaccount dat is aangemeld bij de VMware Identity Manager Desktop-applicatie. Alle recent gemachtigde of bijgewerkte ThinApp-pakketten worden gesynchroniseerd.

hws-desktop-ctrl.exe set InstallMode=install_mode

Met deze opdracht wordt de ThinApp-implementatiemodus gewijzigd die voor ThinApp-pakketten op dit Windows-systeem wordt gebruikt. Omdat via deze opdracht de registersleutels worden gewijzigd die bij de ThinApp-implementatiemodus horen, kunnen alleen beheerders met de juiste registermachtigingen de installatiemodus wijzigen met behulp van deze opdracht.

Beschikbare waarden voor install_mode zijn:

  • CopyToLocal

  • RunFromShare

  • HttpDownload

hws-desktop-ctrl.exe authorize guid=ThinApp_GUID path=package_path

Met deze opdracht wordt geverifieerd of een ThinApp-pakket kan worden gestart. Met deze opdracht wordt niet het ThinApp-pakket gestart. Geef de GUID van het ThinApp-pakket en het pad naar het uitvoerbare bestand van het pakket op. Als u de ThinApp-downloadmodus gebruikt voor de pakketten op het Windows-clientsysteem, is het pad naar de lokale cacherootmap. Dit is hetzelfde pad als het pad naar de hoofdmap van de opslagplaats. Een voorbeeld:

hws-desktop-ctrl.exe authorize guid= 436E1D7D-552C-4F70-8197-DB1B05D30394 path="FileZilla Client 3.3.2/FileZilla.exe"

U kunt de GUID, het applicatiespad en de naam van het uitvoerbare bestand van het ThinApp-pakket zien op de pagina Bronnen in de Beheerconsole.

hws-desktop-ctrl.exe quit

Via deze opdracht krijgt de VMware Identity Manager Desktop-applicatie de opdracht om op de juiste manier af te sluiten.

hws-desktop-ctrl.exe launch app=package_path url=launch_url

Deze opdracht wordt gebruikt om een ThinApp-pakket handmatig te starten, waarbij package_path het pad naar het uitvoerbare bestand van het pakket is en launch_url is de VMware Identity Manager-protocol-URL voor dat pakket, in de indeling horizon://package_path. Een voorbeeld:

hws-desktop-ctrl.exe launch app="FileZilla Client 3.3.2/FileZilla.exe" url="horizon://FileZilla Client 3.3.2/FileZilla.exe"

Deze opdracht wordt normaal gesproken niet gebruikt door eindgebruikers, omdat ze hun ThinApp-pakketten met rechten kunnen starten vanuit hun Workspace ONE-portal. Deze opdracht wordt normaal gesproken gebruikt voor debugging.