Een probleem met de communicatie tussen de Integration Broker en PowerShell SDK kan de oorzaak zijn dat gepubliceerde Citrix-applicaties en -desktops niet in de VMware Identity Manager-catalogus worden weergegeven.

Probleem

Nadat u Citrix hebt geïntegreerd met VMware Identity Manager, worden gepubliceerde Citrix-bronnen niet weergegeven in de VMware Identity Manager-catalogus.

Oorzaak

Er kan een probleem zijn met de configuratie van Integration Broker waardoor er geen goede communicatie met PowerShell SDK mogelijk is.

Oplossing

U kunt URL's in een browser opgeven om een oplossing voor het probleem te zoeken wanneer er een probleem met de configuratie van Integration Broker is. Deze methode voor probleemoplossing kan u helpen vast te stellen of het probleem wordt veroorzaakt door de configuratie in de volgende gebieden.

 • De Citrix-serverfarm

 • Door Citrix gepubliceerde bronnen

 • Bronrechten

Als een webpagina iets anders weergeeft dan verwacht, wordt een fout weergegeven en wordt informatie toegevoegd aan de logboeken van de Integration Broker. Controleer de logboeken van de Integration Broker om door te gaan met de probleemoplossing.

Procedure

 1. Gebruik een browser om de informatie van de Citrix-serverfarm te controleren.
  1. Voer in een browser een URL in zoals een van de volgende en vervang de tijdelijke informatie door de juiste informatie.
   • Citrix Server Farm 7.x

    https://IBhostname/IB/API/RestServiceImpl.svc/hznxenapp/admin/xenfarminfo?computerName=XenAppServerHostname&xenappversion=Version7x

   • Citrix Server Farm 6.5

    https://IBhostname/IB/API/RestServiceImpl.svc/hznxenapp/admin/xenfarminfo?computerName=XenAppServerHostname&xenappversion=Version65orLater

   • Citrix Server Farm 5.5 of 6.0

    https://IBhostname/IB/API/RestServiceImpl.svc/hznxenapp/admin/xenfarminfo?computerName=XenAppServerHostname&xenappversion=Legacy

  2. Controleer de inhoud van de webpagina en bekijk, indien nodig, de logboeken van de Integration Broker.

   Wanneer de Integration Broker goed is geconfigureerd, geeft de pagina informatie over de Citrix-serverfarm weer, zoals hieronder.

   "[{\"FarmName\":\"test data\",\"ServerVersion\":\" 6.0.6410\",\"AdministratorType\":\"Full\",\"SessionCount\":\"2\",\"MachineName\":\"test data\"}]”

   Als op de webpagina de informatie over de serverfarm wordt weergegeven, wordt logboekinformatie naar de Integration Broker verzonden. Om verder te gaan met de probleemoplossing, kunt u de logboeken op de host van de Integration Broker controleren via %programdata%/VMware/HorizonIntegrationBroker.

 2. Gebruik een browser om een lijst te maken van alle gepubliceerde Citrix-bronnen in de serverfarm.
  1. Voer in een browser een URL in zoals een van de volgende en vervang de tijdelijke informatie door de juiste informatie.
   • Citrix Server Farm 7.x

    Een lijst maken van alle applicaties:

    https://IBhostname/IB/API/RestServiceImpl.svc/hznxenapp/admin/applications?computerName=XenAppServerHostname&xenappversion=Version7x

    Een lijst maken van alle leveringsgroepen:

    https://IBhostname/IB/API/RestServiceImpl.svc/hznxenapp/admin/deliveryGroups?computerName=XenAppServerHostname&xenappversion=Version7x

   • Citrix Server Farm 6.5

    https://IBhostname/IB/API/RestServiceImpl.svc/hznxenapp/admin/applications?computerName=XenAppServerHostname&xenappversion=Version65orLater

   • Citrix Server Farm 5.5 of 6.0

    https://IBhostname/IB/API/RestServiceImpl.svc/hznxenapp/admin/applications?computerName=XenAppServerHostname&xenappversion=Legacy

  2. Controleer de inhoud van de webpagina en bekijk, indien nodig, de logboeken van de Integration Broker.

   Wanneer Integration Broker goed is geconfigureerd, wordt op de pagina een lijst met alle bronnen in de Citrix-serverfarm weergegeven.

   Als op de webpagina geen lijst met bronnen wordt weergegeven, wordt logboekinformatie naar de Integration Broker verzonden. Om verder te gaan met de probleemoplossing, kunt u de logboeken op de host van de Integration Broker controleren via %programdata%/VMware/HorizonIntegrationBroker.

 3. Controleer door middel van een browser de rechten voor een enkele gepubliceerde Citrix-bron.
  1. Voer in een browser een URL in zoals een van de volgende en vervang de tijdelijke informatie door de juiste informatie.

   Vervang de tijdelijke applicatiesnaam door de naam van de applicatie die u specificeert.

   • Citrix Server Farm 7.x

    Een applicatie controleren:

    https://IBhostname/IB/API/RestServiceImpl.svc/hznxenapp/admin/entitlements?computerName=XenAppServerHostname&xenappversion=Version7x&appName=ApplicationName

    Een leveringsgroep controleren:

    https://IBhostname/IB/API/RestServiceImpl.svc/hznxenapp/admin/deliveryGroup/entitlements?computerName=XenAppServerHostname&xenappversion=Version7x&deliveryGroupName=deliveryGroupName

   • Citrix Server Farm 6.5

    https://IBhostname/IB/API/RestServiceImpl.svc/hznxenapp/admin/entitlements?computerName=XenAppServerHostname&xenappversion=Version65orLater&appName=ApplicationName

   • Citrix Server Farm 5.5 of 6.0

    https://IBhostname/IB/API/RestServiceImpl.svc/hznxenapp/admin/entitlements?computerName=XenAppServerHostname&xenappversion=Legacy&appName=ApplicationName

  2. Controleer de inhoud van de webpagina en bekijk, indien nodig, de logboeken van de Integration Broker.

   Wanneer Integration Broker goed is geconfigureerd, wordt op de pagina een lijst met alle rechten voor de applicatie of voor de leveringsgroep die u hebt gespecificeerd weergegeven.

   Als op de webpagina geen lijst met rechten wordt weergegeven, wordt logboekinformatie naar Integration Broker verzonden. Om verder te gaan met de probleemoplossing, kunt u de logboeken op de host van de Integration Broker controleren via %programdata%/VMware/HorizonIntegrationBroker.