Configureer SAML-verificatie om vertrouwen tot stand te brengen tussen de serviceprovider, de Horizon Cloud-tenant en de identiteitsprovider, VMware Identity Manager.

Als u SAML-verificatie wilt configureren, maakt u een federatie-artefact voor de Horizon Cloud-tenant in de VMware Identity Manager-beheerconsole en configureert u SAML-verificatie in de Horizon Cloud-tenant.