Eerst moet u een SSL-certificaat op de View-verbindingsserver accepteren om vertrouwen tot stand te brengen tussen VMware Identity Manager en de View-verbindingsserver. Wanneer u na de integratie een SSL-certificaat op de View-verbindingsserver wijzigt, moet u terugkeren naar VMware Identity Manager en het vertrouwen opnieuw tot stand brengen.

Voorwaarden

 • Verifieer of er een SSL-certificaat voor View is geïnstalleerd. View heeft standaard een automatisch ondertekeningscertificaat.

 • Wijzig in View het certificaat van de View-verbindingsserver in een root-ondertekeningscertificaat. Zie de documentatie van VMware View voor informatie over het configureren van een View-verbindingsserverinstantie of beveiligingsserver om een nieuw certificaat te gebruiken.

 • Configureer SAML-verificatie op de View-verbindingsserver. U moet altijd de VMware Identity Manager-FQDN op de configuratiepagina van de authenticator gebruiken.

  Opmerking:

  Wanneer u een externe identiteitsprovider gebruikt om View-desktops via VMware Identity Manager te openen, moet SAML-verificatie op de View-verbindingsserver worden ingesteld op allowed.

Procedure

 1. Klik in de VMware Identity Manager-beheerconsole op het tabblad Catalogus.
 2. Klik op Brontypes beheren en selecteer Applicatie weergeven.
 3. Klik op de koppeling SSL-certificaat bijwerken naast de Gerepliceerde servergroep.
 4. Klik op Accepteren op de pagina Certificaatgegevens.

Resultaten

Wanneer het VMware Identity Manager-certificaat na de eerste configuratie wijzigt, moet u de SAML-authenticator van View opnieuw accepteren. Als het View-certificaat wijzigt, moet u het SSL-certificaat accepteren in VMware Identity Manager.