Wanneer een gebruiker een ThinApp-pakket via de gebruikersportal probeert te starten, kan er een browserbericht worden weergegeven waarin de gebruiker wordt gevraagd de VMware Identity Manager Desktop-applicatie te downloaden en installeren, zelfs als de applicatie al is geïnstalleerd en wordt uitgevoerd.

Procedure

 1. Verifieer of de gebruiker zich heeft aangemeld bij de VMware Identity Manager Desktop-applicatie met zijn of haar VMware Identity Manager-gebruikersaccount.

  De gebruiker meldt zich aan bij de client via het VMware Identity Manager-pictogram in de Windows-systeemlade.

 2. Als dit probleem kort nadat de applicatie is geïnstalleerd op het systeem wordt weergegeven, moet u alle open browservensters sluiten, de browser opnieuw openen, u aanmelden bij de gebruikersportal en het ThinApp-pakket opnieuw proberen te starten.
 3. Als het probleem zelfs na het sluiten van de open browservensters en het opnieuw openen van de browser wordt weergegeven, moet u verifiëren of de browserplug-in wordt weergegeven in de lijst met plug-ins van de browser en actief is.

  Browser

  Beschrijving

  Internet Explorer

  Voor Internet Explorer wordt een COM-server geregistreerd in plaats van een browserplug-in of add-on. Als u wilt testen of de COM-server is geïnstalleerd, maakt u een HTML-testbestand met de volgende inhoud en opent u dat bestand in Internet Explorer. Uit de resultaten kunt u afleiden of de COM-server is geïnstalleerd of niet.

  <html>
  <script type="text/vbscript">
  On Error Resume Next
  
  dim objName
  objName = "HorizonAgentFinder.HorizonFinder"
  dim obj
  Set obj = CreateObject(objName)
  
  document.write(objName & " is ")
  if IsEmpty(obj) then
    document.write("not installed")
   else
    document.write("installed")
  end if
  </script>
  </html>

  Firefox

  Open de Add-ons Manager van Firefox door op Extra > Add-ons te klikken. Verifieer op de pagina Plug-ins of de VMware Horizon Agent Finder-browserplug-in in de lijst staat en op Altijd activeren is ingesteld.

  Chrome

  Open de inhoudsinstellingen van Chrome door de instellingenpagina te openen en op Geavanceerde instellingen weergeven > Inhoudsinstellingen te klikken. Klik op Afzonderlijke plug-ins uitschakelen om de lijst met plug-ins weer te geven. Verifieer of de VMware Horizon Agent Finder-browserplug-in in de lijst staat en op Altijd activeren is ingesteld.

  Safari voor Windows

  Open de lijst met geïnstalleerde plug-ins in Safari door op Help > Geïnstalleerde plug-ins te klikken. Verifieer of de VMware Horizon Agent Finder-browserplug-in in de lijst staat. Verifieer of de plug-in is geactiveerd voor Safari.

 4. Verifieer of de registeringang HKEY_CLASSES_ROOT\horizon\shell\open\command bestaat en een waarde heeft die een pad vormt naar de locatie van de vereiste protocolhandler met de naam HorizonThinAppLauncher.exe, waar de VMware Identity Manager Desktop-applicatie is geïnstalleerd op het Windows-systeem.

  Als de registeringang niet bestaat of geen waarde heeft die naar de locatie wijst waar de VMware Identity Manager Desktop-applicatie is geïnstalleerd, moet u de applicatie verwijderen en opnieuw installeren.

 5. Als de registeringang bestaat en een waarde heeft die naar de locatie van het uitvoerbare bestand HorizonThinAppLauncher.exe wijst, moet u verifiëren of het uitvoerbare bestand bestaat op die locatie en niet is verplaatst of verwijderd.

  Als de registeringang niet bestaat of geen waarde heeft die naar de locatie wijst waar de VMware Identity Manager Desktop-applicatie is geïnstalleerd, moet u de applicatie verwijderen en opnieuw installeren.

 6. Als de registeringang bestaat en een waarde heeft die naar de locatie van het uitvoerbare bestand HorizonThinAppLauncher.exe wijst, moet u verifiëren of de waarde (Standaard) voor de registeringang HKEY_CLASSES_ROOT\horizon de gegevenswaarde URL:horizon Protocol heeft en of de waarde URL Protocol voor de HKEY_CLASSES_ROOT\horizon-ingang bestaat.

  Als de gegevenswaarde voor de waarde (Standaard) van de HKEY_CLASSES_ROOT\horizon-registeringang niet is ingesteld op URL:horizon Protocol, moet u de gegevenswaarde bijwerken en instellen op URL:horizon Protocol. Als de URL Protocol-waarde niet bestaat voor de HKEY_CLASSES_ROOT\horizon-ingang, kunt u deze maken met een waardenaam URL Protocol en geen waardegegevens.

 7. Bepaal of de gebruiker het horizon://-protocol voor de browser mag uitschakelen of dat alle protocolhandlers worden uitgeschakeld in de browser. Schakel in dat geval de protocolhandler voor de browser in naar gelang de behoeften van uw organisatie.

  In de meeste gevallen vertrouwen de browsers op de instellingen in het register voor informatie over de protocolhandlers die beschikbaar zijn voor dat Windows-systeem. Voor sommige browsers wordt, als de gebruiker op een koppeling klikt die met een protocolhandler wordt geassocieerd, een dialoogvenster weergegeven waarin de gebruiker een vraag zoals Do you want to allow this website to open a program on your computer? of This link needs to be opened with an application of een vergelijkbare vraag wordt gesteld over het moeten starten van een externe applicatie om de koppeling te verwerken. Normaal gesproken biedt het dialoogvenster de gebruiker de optie om de externe applicatie niet te starten en die keuze voor alle koppelingen van dat type te onthouden. De stappen die nodig zijn om het starten van de applicatie die bij de protocolhandler hoort opnieuw in te schakelen, zijn normaal gesproken anders, afhankelijk van het browsertype. Raadpleeg de documentatie voor het browsertype van de gebruiker over de manier waarop protocolhandlers voor dat browsertype moeten worden ingeschakeld.