Afhankelijk van de configuratie van View en VMware Identity Manager kunnen gebruikers de app-portal gebruiken om een niet reagerend View-desktop opnieuw in te stellen.

Over deze taak

Wanneer u View configureert om gebruikers toe te staan om hun desktops opnieuw in te stellen, geldt de configuratie voor zowel View als VMware Identity Manager.

Voorwaarden

  • Configureer View om gebruikers toe te staan om hun desktops opnieuw in te stellen. Zie de documentatie voor View, Horizon 6, of Horizon 7 en met name de gids View-beheer.

  • Om er zeker van te zijn dat specifieke View-desktops door gebruikers opnieuw kunnen worden ingesteld, moeten de clienttoegang-URL's voor de respectievelijke pods vertrouwde certificaten hebben. Wanneer de URL's een root-ondertekend, of automatisch ondertekeningscertificaat hebben, configureert u VMware Identity Manager om deze certificaten te vertrouwen. Zie Installatie en configuratie van VMware Identity Manager voor informatie over het toepassen van een root-certificaat.

Procedure

(Optioneel) Controleer of VMware Identity Manager een bepaalde desktop weergeeft als opnieuw in te stellen door gebruikers.
  1. Selecteer het tabblad Catalogus in de beheerconsole.
  2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Elk applicatiestype View-desktopgroepen.
  3. Klik op de naam van de desktop.
  4. Klik op Details.
  5. Bevestig dat de instelling Opnieuw instellen is toegestaan is ingesteld op waar.

    Als de instelling op niet waar is ingesteld, is View niet geconfigureerd om gebruikers toe te staan om de desktop opnieuw in te stellen.

Volgende stappen

Als een View-desktop in de toekomst niet meer reageert, kunt u of kunnen gebruikers de desktop opnieuw instellen in de app-portal door met de rechtermuisknop op de niet reagerende desktop te klikken en vervolgens op Desktop opnieuw instellen te klikken.