Mogelijk kunnen gepubliceerde Citrix-bronnen niet worden gestart omdat de configuratie van de Citrix-serverfarm niet overeenkomt met de configuratie van VMware Identity Manager.

Probleem

Het openen van een gepubliceerde Citrix-bron is mislukt als op het scherm de melding 500 interne serverfout wordt weergegeven.

Oorzaak

Een 500-fout treedt op als de informatie over de Citrix-serverfarm in de Beheerconsole niet overeenkomt met de Citrix-serverconfiguratie.

Oplossing

  1. Noteer de instellingen van het transporttype, het poortnummer en het poortnummer van de SSL-relais van elke serverfarm die is geïntegreerd met uw VMware Identity Manager-implementatie.
  2. Meld u aan op de beheerconsole van VMware Identity Manager.
  3. Selecteer het tabblad Catalogus.
  4. Klik op Desktopapplicaties beheren en selecteer Gepubliceerde Citrix-applicaties.
  5. Ga naar het gedeelte Serverfarms en wijzig de instellingen van Transporttype, Poort en SSL-relaispoort voor elke serverfarm zodat deze overeenkomen met de instellingen in uw Citrix-serverconfiguratie.