U kunt de leveringsinstellingen configureren voor gepubliceerde Citrix-bronnen door de ICA-eigenschappen te bewerken. Voor ICA-verkeer dat via NetScaler wordt geleid, bewerkt u de ICA-eigenschappen op het tabblad Gepubliceerde Citrix-toepassingen > NetScaler ICA-configuratie, of op het tabblad Gepubliceerde Citrix-leveringsgroepen > NetScaler ICA-configuratie. Gebruik Gepubliceerde Citrix-toepassingen > NetScaler ICA-configuratie voor applicaties. Gebruik Gepubliceerde Citrix-leveringsgroepen > NetScaler ICA-configuratie voor desktops.

Over deze taak

Applicatieleveringsinstellingen die zijn ingesteld voor afzonderlijke Citrix-bronnen gelden niet voor ICA-verkeer dat via NetScaler wordt geleid.

Opmerking:

Zie Algemene bronleveringsinstellingen bewerken voor alle gepubliceerde Citrix-bronnen om ICA-eigenschappen te bewerken voor ICA-verkeer dat via een directe verbinding wordt geleid en niet via NetScaler.

Procedure

 1. Meld u aan op de beheerconsole.
 2. Klik op de pijl op het tabblad Catalogus en selecteer Instellingen.
 3. Selecteer Gepubliceerde Citrix-toepassingen voor applicaties of Gepubliceerde Citrix-leveringsgroepen voor desktops en selecteer vervolgens het tabblad ICA-eigenschappen NetScaler ICA.

  De velden voor eigenschappen worden gevuld met standaardinstellingen.  Tabblad NetScaler ICA-configuratie


 4. Bewerk de eigenschappen voor ICA-client- of starteigenschappen.

  U kunt de waarden van de eigenschappen wijzigen, of nieuwe toevoegen. Zie de documentatie van Citrix voor informatie over ICA-eigenschappen.

  Opmerking:

  De velden ICA-clienteigenschappen en ICA-starteigenschappen moeten allebei worden gebruikt. Beide velden moeten een waarde bevatten, of beide velden moeten leeg zijn.

 5. Klik op Opslaan.