Schakel zo nodig Citrix PowerShell Remoting op de Citrix-serverfarm in.

  • Controleer, in Citrix XenApp of XenDesktop 7.x, of PowerShell Remoting is ingeschakeld op de leveringscontrollers waarmee VMware Identity Manager verbinding maakt.

  • Controleer in Citrix 6.5 of de Citrix XenApp Commands Remoting-service wordt uitgevoerd op de XML-brokers waarmee VMware Identity Manager verbinding maakt.

  • Schakel in Citrix 6.0 of 5.0 PowerShell Remoting in. Zie Citrix PowerShell Remoting instellen in Citrix Server Farm 5.0 of 6.0.