Als u onafhankelijke View-pods wilt integreren, voegt u de informatie over de View-verbindingsserver toe in de VMware Identity Manager-beheerconsole en synchroniseert u met de View-verbindingsserver.

Over deze taak

Stel View in voordat u integratietaken uitvoert in de VMware Identity Manager-beheerconsole. U moet View-groepen in View maken en configureren, niet in VMware Identity Manager. U moet ook rechten voor Active Directory-gebruikers en -groepen in View instellen.

Voor het integreren van View moeten de volgende taken op hoog niveau worden uitgevoerd.

  • View implementeren en configureren.

  • View-desktopgroepen en -applicatiesgroeps implementeren met rechten die zijn ingesteld voor Active Directory-gebruikers en -groepen.

  • Het kenmerk userPrincipalName in de VMware Identity Manager-beheerconsole op de pagina Gebruikerskenmerken inschakelen.

  • Active Directory-gebruikers en -groepen synchroniseren die rechten hebben om groepen weer te geven View-verbindingsserverinstantie met de VMware Identity Manager-service via de synchronisatie van de directory.

    Later, wanneer u View-pods aan VMware Identity Manager toevoegt, kunt u ook de optie Directorysynchronisatie uitvoeren selecteren. Met deze optie geeft u op dat de directory moet worden gesynchroniseerd als onderdeel van de View-synchronisatie als gebruikers en groepen met rechten voor View-groepen in View Connection Server-instanties die worden gesynchroniseerd ontbreken in de VMware Identity Manager-directory.

  • Koppel VMware Identity Manager met hetzelfde Active Directory-domein als View als u van plan bent View Connection Server 5.x-instanties te synchroniseren of de optie Directorysynchronisatie uitvoeren te gebruiken. Voor beide configuraties wordt een alternatieve synchronisatiemethode gebruikt waarvoor het domein moet worden gekoppeld.

  • View-pods toevoegen aan VMware Identity Manager.

  • SAML-authenticator configureren op de View-verbindingsserver. U moet altijd de VMware Identity Manager-FQDN op de configuratiepagina van de authenticator gebruiken.