Als uw VMware Identity Manager virtual appliance over een internetverbinding beschikt, kunt u de toepassing online upgraden.

Voorwaarden

 • Controleer of u voldoet aan de vereisten die worden beschreven in Voorwaarden voor online-upgrade.

 • Controleer of de virtual appliance is ingeschakeld en goed werkt.

Procedure

 1. Meld u als rootgebruiker aan op de VMware Identity Manager-virtual appliance.
 2. Voer de volgende updatemgr.hzn-opdracht uit.
  /usr/local/horizon/update/updatemgr.hzn updateinstaller
 3. Voer de volgende opdracht uit om te controleren of er een online-upgrade beschikbaar is.
  /usr/local/horizon/update/updatemgr.hzn check
 4. Voer de volgende opdracht uit om de toepassing bij te werken.
  /usr/local/horizon/update/updatemgr.hzn update

  Berichten die tijdens de upgrade plaatsvinden, worden opgeslagen in het bestand update.log in /opt/vmware/var/log/update.log.

 5. Voer de updatemgr.hzn check-opdracht opnieuw uit om te controleren of er geen nieuwere update bestaat.
  /usr/local/horizon/update/updatemgr.hzn check
 6. Controleer de versie van de bijgewerkte appliance.
  vamicli version --appliance

  De nieuwe versie wordt weergegeven.

 7. Start de virtual appliance opnieuw.

  reboot

Resultaten

De upgrade is voltooid.

Afhankelijk van de versie die u upgradet, zijn functies voor zoeken en automatisch aanvullen in de beheerconsole mogelijk gedurende 15 tot 20 minuten niet beschikbaar nadat de virtual appliance is gestart. In versie 2.7 zijn zoekindexen verplaatst naar Elasticsearch en een zoek- en analyse-engine geïntegreerd in de VMware Identity Manager-appliance. Het migratieproces kan 15-20 minuten duren nadat de virtual appliance is gestart.

Audits mag niet zijn uitgeschakeld, als dat wel zo is, werken de functies zoeken en automatisch aanvullen niet. U kunt de instellingen voor Audits controleren in de pagina Catalogus > Instelling > Audits.