U kunt een bundel van logboekbestanden verzamelen om te verzenden naar VMware Support. U kunt de bundel ophalen via de configuratiepagina voor de connector.

Over deze taak

De volgende logboekbestanden worden in de bundel verzameld.

Tabel 1. Logboekbestanden

Onderdeel

Locatie van logboekbestand

Beschrijving

Apache Tomcat-logboeken (catalina.log)

/opt/vmware/horizon/workspace/logs/catalina.log

Apache Tomcat neemt berichten op die niet in andere logboekbestanden worden opgenomen.

Configurator-logboeken (configurator.log)

/opt/vmware/horizon/workspace/logs/configurator.log

Aanvragen die de configurator van de REST-client en de webinterface ontvangt.

Connector-logboeken (connector.log)

/opt/vmware/horizon/workspace/logs/connector.log

Een record van elke ontvangen aanvraag van de webinterface. Elke logboekvermelding bevat tevens de verzoek-URL, het tijdstempel en de uitzonderingen. Er worden geen synchronisatie-acties geregistreerd.

Procedure

  1. Meld u aan op de configuratiepagina voor de connector op https://connectorURL:8443/cfg/logs.
  2. Klik op Logboekbundel voorbereiden.
  3. Download de bundel en verzend deze naar VMware Support.