Voordat u de connector upgradet, voert u deze vereiste taken uit.

Voorwaarden voor online-upgrade

  • Controleer of de appliance van de connector vapp-updates.vmware.com kan omzetten en bereiken op poort 80 via HTTP.

  • Controleer of minstens 4 GB vrije schijfruimte beschikbaar is op de primaire rootpartitie van de appliance.

  • Controleer of de connector correct is geconfigureerd.

  • Maak een momentopname van de appliance van de connector om er een back-up van te maken. Raadpleeg de vSphere-documentatie voor meer informatie over het maken van momentopnamen.

  • Als een HTTP-proxyserver vereist is voor uitgaande HTTP-toegang, configureert u de proxyserverinstellingen voor de appliance van de connector. Zie Proxyserverinstellingen voor de VMware Identity Manager Connector-appliance configureren.

Voorwaarden voor offline-upgrade

  • Controleer of een connectorupgrade bestaat. Zoek op de website My VMware Downloads op my.vmware.com naar upgrades.

  • Controleer of minstens 4 GB vrije schijfruimte beschikbaar is op de primaire rootpartitie van de appliance.

  • Controleer of de connector correct is geconfigureerd.

  • Maak een momentopname van de appliance van de connector om er een back-up van te maken. Raadpleeg de vSphere-documentatie voor meer informatie over het maken van momentopnamen.

  • Configureer de appliance van de connector om een lokale webserver te gebruiken om het upgradebestand te hosten. Zie Een offline-upgrade van VMware Identity Manager Connector uitvoeren.