Configureer de VMware Identity Manager-appliance zodat deze naar de lokale webserver verwijst om een offline-upgrade uit te voeren. Upgrade dan de appliance.

Procedure

 1. Meld u als rootgebruiker aan op de VMware Identity Manager-appliance.
 2. Voer de volgende opdracht uit om een upgrade-opslagplaats die een lokale webserver gebruikt te configureren.
  /usr/local/horizon/update/updatelocal.hzn seturl http://YourWebServer/VM/
  		 
  Opmerking:

  Om de configuratie ongedaan te maken en de mogelijkheid te herstellen om een upgrade online uit te voeren, kunt u de volgende opdracht uitvoeren.

  /usr/local/horizon/update/updatelocal.hzn setdefault

 3. Voer de upgrade uit.
  1. Voer de volgende updatemgr.hzn-opdracht uit.
   /usr/local/horizon/update/updatemgr.hzn updateinstaller
  2. Voer de volgende opdracht uit.
   /usr/local/horizon/update/updatemgr.hzn update

   Berichten die tijdens de upgrade plaatsvinden, worden opgeslagen in het bestand update.log in /opt/vmware/var/log/update.log.

  3. Voer de updatemgr.hzn check-opdracht opnieuw uit om te controleren of er geen nieuwere update bestaat.
   /usr/local/horizon/update/updatemgr.hzn check
  4. Controleer de versie van de bijgewerkte appliance.
   vamicli version --appliance

   De opdracht zou de nieuwe versie moeten weergeven.

  5. Start de virtual appliance opnieuw.

   Voer bijvoorbeeld via de opdrachtregel de volgende opdracht uit.

   reboot

Resultaten

De upgrade is voltooid.

Afhankelijk van de versie die u upgradet, zijn functies voor zoeken en automatisch aanvullen in de beheerconsole mogelijk gedurende 15 tot 20 minuten niet beschikbaar nadat de virtual appliance is gestart. In versie 2.7 zijn zoekindexen verplaatst naar Elasticsearch en een zoek- en analyse-engine geïntegreerd in de VMware Identity Manager-appliance. Het migratieproces kan 15-20 minuten duren nadat de virtual appliance is gestart.

Audits mag niet zijn uitgeschakeld, als dat wel zo is, werken de functies zoeken en automatisch aanvullen niet. U kunt de instellingen voor Audits controleren in de pagina Catalogus > Instelling > Audits.