Configureer de AirWatch-instellingen in de VMware Identity Manager-beheerconsole om AirWatch te integreren met VMware Identity Manager.

Over deze taak

U kunt domeinen die zijn geconfigureerd in VMware Identity Manager, koppelen aan specifieke organisatiegroepen in AirWatch om apparaatregistratie in AirWatch mogelijk te maken. Zie VMware Identity Manager-domeinen toewijzen aan meerdere organisatiegroepen.

Voorwaarden

 • AirWatch-server-URL die de beheerder gebruikt om zich aan te melden op de AirWatch-beheerconsole.

 • De API-sleutel van AirWatch-beheer waarmee API-aanvragen van VMware Identity Manager worden ingediend bij de AirWatch-server om integratie in te stellen.

 • AirWatch-certificaatbestand dat wordt gebruikt om API-oproepen te doen en het certificaatwachtwoord te maken. Het certificaatbestand moet de bestandsindeling .p12 hebben.

 • API-sleutel van in AirWatch ingeschreven gebruiker.

 • AirWatch-groeps-id voor uw tenant die de tenant-id in AirWatch is.

Procedure

 1. Klik in de VMware Identity Manager-beheerconsole op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer, op Instellen > AirWatch.
 2. Voer de AirWatch-integratie-instellingen in de volgende velden in.

  Veld

  Beschrijving

  AirWatch API-URL

  Voer de AirWatch API-URL in. Bijvoorbeeld https://api91.example.com

  AirWatch API-certificaat

  Upload het certificaatbestand dat wordt gebruikt om API-oproepen te doen.

  Certificaatwachtwoord

  Voer het certificaatwachtwoord in.

  API-sleutel van AirWatch-beheer

  Voer de beheer-API-sleutelwaarde in. Voorbeeld van een API-sleutelwaarde FPseqCSataGcnJf8/Rvahzn/4jwkZENGkZzyc+jveeYs=

  API-sleutel van in AirWatch ingeschreven gebruiker

  Voer de API-sleutelwaarde in van de ingeschreven gebruiker.

  Groeps-id AirWatch.

  Voer de groeps-id van AirWatch in voor de organisatiegroep waarin de API-sleutel en het beheeraccount zijn aangemaakt.

 3. Als u domeinen wilt toewijzen aan meerdere organisatiegroepen, schakelt u het selectievakje Domeinen toewijzen aan meerdere organisatiegroepen in.
  1. Selecteer in het vervolgkeuzemenu het domein dat u wilt toewijzen. Voer vervolgens de id van de organisatiegroep en de API-sleutel van beheer voor die groep in de tekstvakken in.
  2. Klik op + om extra organisatiegroepen toe te wijzen aan het domein.
  3. Als u een ander domein wilt toewijzen, klikt u op + naast het vervolgkeuzemenu.
 4. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

 • Schakel Uniforme catalogus in om de applicatiesconfiguratie in de AirWatch-catalogus samen te voegen met de uniforme catalogus.

 • Schakel Compliancecontrole in om te controleren of door AirWatch beheerde apparaten voldoen aan het compliancebeleid van AirWatch.