Wanneer u de Workspace ONE-app als beheerde app in AirWatch implementeert en u Toepassingsconfiguraties voor verzenden inschakelt wanneer u de Workspace ONE-app vanaf de AirWatch-console pusht, kunt u vooraf de instellingen voor Workspace ONE configureren die worden toegepast wanneer gebruikers de Workspace ONE-app installeren en starten.

Wanneer de Workspace ONE-app als beheerde mobiele app wordt geüpload naar de AirWatch-beheerconsole, kunt u de VMware Workspace ONE Server-URL, de apparaat-UID-waarde en de vereisten voor certificaatverificatie op Android-apparaten configureren.

Tabel 1. Met Workspace One beheerde configuratieopties voor apparaten in de AirWatch-beheerconsole

Platform

Configuratiesleutel

Waardetype

Configuratiewaarde

Uitleg

Alles

AppServiceHost

String

<VMware Workspace ONE Server URL>

Configureert de server-URL voor VMware Workspace ONE op apparaten.

iOS

deviceUDID

String

{ApparaatUid} Voer de UID-waarde van het apparaat in.

Gebruik de functie Zoekwaarde invoegen niet.

Traceert de apparaten die worden gebruikt om te verifiëren naar de VMware Identity Manager-omgeving.

iOS

SkipDiscoveryScreen

Booleaans

waar

U kunt de configuratiesleutel SkipDiscoveryScreen configureren vanaf versie 3.1 van de Workspace ONE-applicatie.

Als u deze sleutel instelt op Waar, probeert Workspace ONE het scherm met een e-mailadres/server-URL over te slaan. Als u deze sleutel gebruikt in combinatie met de configuratiesleutel AppServiceHost, worden de gebruikers direct doorgeleid naar het verificatiescherm. Als u tevens gebruikmaakt van mobiele SSO, kunnen beheerders eindgebruikers op hun wenken bedienen doordat ze hun Workspace ONE-app direct kunnen laden wanneer ze Workspace ONE starten.