Beheerders kunnen Workspace ONE-gebruikers op de hoogte houden van aanstaande onbeschikbaarheid van het systeem of de nalevingsstatus, acties aanvragen of waarschuwingen sturen. Een melding kan worden verstuurd via de AirWatch-beheerconsole. Kan worden weergegeven als apparaatmelding of melding in de app.