Vraag gebruikers de Workspace ONE-app vanuit de Apple App Store te downloaden, te installeren en uit te voeren.

Procedure

 1. Gebruikers openen de app, voeren hun server-URL en e-mailadres in en verifiëren zich volgens de configuratie voor hun omgeving.
 2. Het scherm Additional setup is required by your company (Aanvullende instellingen zijn vereist voor uw bedrijf) wordt weergegeven.
  Figuur 1. Kennisgeving van het instellen van toestelinschrijving
 3. Als gebruiksvoorwaarden zijn geconfigureerd, wordt gebruikers gevraagd de gebruiksvoorwaarden te accepteren voordat ze doorgaan.
 4. Als u de optionele instructies instelt om het type toesteleigendom weer te geven en het activanummer van het toestel aan te vragen, wordt deze informatie weergegeven.
  Figuur 2. Selectie van toesteleigendom
 5. Safari wordt geopend en gebruikers klikken op Toestaan om de pagina Instellingen te openen.
  Figuur 3. Instellingen voor configuratieprofiel toestaan

  Workspace Services en het configuratieprofiel worden geconfigureerd op het toestel.

  Het toestel is nu ingeschreven in AirWatch en Workspace ONE wordt gestart. Het scherm Recommended for You (Aanbevolen voor u) wordt weergegeven.

  Figuur 4. Scherm Recommended Applications (Aanbevolen applicaties)

 6. Gebruikers kunnen de applicaties selecteren die ze willen installeren of ze kunnen deze stap nu overslaan.

Resultaten

Het toestel wordt voortaan beheerd door AirWatch MDM. Als aanbevolen applicaties zijn geselecteerd om te worden geïnstalleerd, beginnen gebruikers pushberichten te ontvangen voor deze applicaties.