De wizard Aan de slag met Workspace ONE leidt u door een groot aantal van de configuratiestappen die nodig zijn om de AirWatch- en VMware Identity Manager-services te integreren en de Workspace ONE-omgeving te maken.

De wizard Aan de slag dient niet ter vervanging van de mogelijkheid om afzonderlijke instellingen te configureren of wijzigen, maar biedt een manier om de eerste instellingen voor klanten grotendeels te automatiseren.

Met de wizard Aan de slag met Workspace ONE kunt u het volgende instellen.

  • Enterprise Connector & Directory. De wizard leidt u door de stappen om de VMware Enterprise System Connector in te stellen en de Active Directory-verbinding met de AirWatch Cloud Connector te configureren om gebruikers en groepen uit de directory van het bedrijf te importeren. Zie de handleiding Snelle configuratie van VMware Workspace ONE voor meer informatie over het instellen van de Enterprise Connector.

  • Automatische detectie. U kunt de wizard gebruiken om uw e-maildomein te registreren in de automatische detectieservice, zodat eindgebruikers van de Workspace ONE-app gemakkelijker toegang krijgen tot hun app-portal. Eindgebruikers kunnen dan in plaats van de URL van de organisatie hun e-mailadres invoeren.

  • Workspace ONE-catalogus. De wizard Workspace ONE-catalogus leidt u door de stappen om de Workspace ONE-catalogus in te stellen. U kunt ook de aangepaste merkvermelding van Workspace ONE gebruiken om de merkgegevens van uw bedrijf toe te voegen aan de Workspace ONE-catalogus en applicatie. Zie de handleiding Snelle configuratie van VMware Workspace ONE voor meer informatie over het instellen van de Workspace ONE-catalogus.

  • Adaptief beheer. Stel een adaptief beheer in om het gebruik van bepaalde applicaties te beperken door te vereisen dat de gebruiker een profiel op zijn apparaat installeert. Het profiel zorgt ervoor dat bedrijfsapplicaties en -gegevens indien gewenst weer kunnen worden verwijderd. Bij openbare applicaties hebt u ook de mogelijkheid om ze verplicht te laten beheren of onafhankelijk te gebruiken door ze handmatig te downloaden uit de App Store.

De wizard Aan de slag waarschuwt u eventueel als er potentiële conflicten ontstaan met bestaande configuraties in AirWatch of de VMware Identity Manager-services. In dat geval kunt u deze stappen alleen gedeeltelijk door de wizard laten uitvoeren of de functies handmatig configureren. Gebruik deze handleiding voor het handmatig configureren van de AirWatch- en VMware Identity Manager-services voor Workspace ONE.