Bij het instellen van gebruikers en apparaten in AirWatch, maakt AirWatch gebruik van organisatiegroepen (OG) om gebruikers te ordenen en groeperen en machtigingen te bepalen. Wanneer AirWatch is geïntegreerd met VMware Identity Manager, worden de REST API-sleutels voor beheerders en geregistreerde gebruikers geconfigureerd in een AirWatch-organisatiegroep genaamd Customer.

In AirWatch-omgevingen die zijn geconfigureerd voor multi-tenancy, worden doorgaans veel organisatiegroepen voor gebruikers en apparaten gemaakt. Apparaten worden geregistreerd of aangemeld bij een organisatiegroep. In een multi-tenancy-omgeving kunt u unieke configuraties instellen voor organisatiegroepen. U kunt bijvoorbeeld organisatiegroepen maken voor afzonderlijke regio's, afdelingen of gebruikssituaties.

U kunt domeinen die zijn geconfigureerd in VMware Identity Manager, koppelen aan specifieke organisatiegroepen in AirWatch om apparaatregistratie in Workspace ONE te beheren. Wanneer gebruikers zich aanmelden bij Workspace ONE, wordt een apparaatregistratiegebeurtenis geactiveerd in VMware Identity Manager. Tijdens de apparaatregistratie wordt een aanvraag naar AirWatch verzonden om alle applicaties waarop die combinatie van gebruiker en apparaat recht heeft, op te halen.

De organisatiegroepen voor apparaten moet worden geïdentificeerd wanneer AirWatch wordt geïntegreerd met VMware Identity Manager zodat het identiteitsbeheer de gebruiker kan opzoeken en het apparaat in de bijbehorende organisatiegroep kan registreren.

Wanneer u de AirWatch-instellingen configureert in de VMware Identity Manager-service, kunt u id's invoeren voor de organisatiegroepen met apparaten en bepalen met welke API-sleutels meerdere OG's aan een domein worden toegewezen. Wanneer gebruikers zich met hun apparaten aanmelden bij Workspace ONE, worden de gebruikersrecords geverifieerd en wordt het apparaat geregistreerd bij de betreffende organisatiegroep in AirWatch.

Zie Implementatiestrategieën voor het instellen van meerdere AirWatch-organisatiegroepen voor meer informatie over het configureren van meerdere organisatiegroepen.

Opmerking:

Wanneer AirWatch is geïntegreerd met VMware Identity Manager en u meerdere AirWatch-organisatiegroepen configureert, kunt u de optie voor de algemene catalogus van Active Directory niet instellen voor de VMware Identity Manager-service.