Vraag gebruikers de Workspace ONE-app vanuit de Google App Store of de opslagplaats te downloaden, te installeren en uit te voeren.

Procedure

 1. Gebruikers voeren hun server-URL en e-mailadres in en verifiëren zich volgens de configuratie voor hun omgeving.
 2. Het scherm Additional setup is required by your company (Aanvullende instellingen zijn vereist voor uw bedrijf) wordt weergegeven. De gebruiker klikt op Doorgaan.
  Figuur 1. Kennisgeving van het instellen van toestelinschrijving
 3. Als gebruiksvoorwaarden zijn geconfigureerd, wordt gebruikers gevraagd de gebruiksvoorwaarden te accepteren voordat ze doorgaan.
 4. Als u de optionele instructies instelt om het type toesteleigendom weer te geven en het activanummer van het toestel aan te vragen, wordt deze informatie weergegeven.
 5. Workspace Services en het werkprofiel worden geconfigureerd op het toestel.
  Figuur 2. Melding voor werkprofiel instellen

  Gebruikers zien een bericht met een beschrijving van de toestelbeheerfunctie met dit werkprofiel en klikken op OK.

  De Workspace ONE-app wordt geïnstalleerd en het Android-account wordt geregistreerd.

 6. Het toestel is nu ingeschreven in AirWatch en Workspace ONE wordt gestart. Het scherm Recommended for You (Aanbevolen voor u) wordt weergegeven.
  Figuur 3. Scherm Recommended Applications (Aanbevolen applicaties)
 7. Gebruikers kunnen selecteren welke apps ze willen installeren of deze stap nu overslaan.

Resultaten

Het toestel wordt voortaan beheerd door AirWatch MDM. Als aanbevolen applicaties zijn geïnstalleerd om te worden geïnstalleerd, begint de installatie met een Android Enterprise-aktetaspictogram als badge.