U moet bepaalde instellingen op de load balancer configureren, zoals de time-out van de load balancer juist instellen en sticky-sessies inschakelen.

Configureer deze instellingen.

  • Time-out van load-balancer

    Voor een juiste werking van de VMware Identity Manager Connector moet u de standaardtime-out voor load-balancer-verzoeken verhogen. De waarde is ingesteld in minuten. Als de time-out te kort is ingesteld, wordt wellicht de volgende fout weergegeven.

    502-fout: De service is momenteel niet beschikbaar
  • Sticky-sessies inschakelen

    U moet de instelling voor sticky-sessies inschakelen op de load-balancer als uw implementatie meerdere connectorinstanties heeft. De load-balancer bindt vervolgens de sessie van een gebruiker aan een specifieke connectorinstantie.