U kunt Kerberos-verificatie voor interne gebruikers, waarvoor een inkomende verbindingsmodus is vereist, toevoegen aan uw implementatie van connectoren met een uitgaande verbindingsmodus. Dezelfde connectoren kunnen worden geconfigureerd om gebruik te maken van Kerberos-verificatie voor gebruikers die vanuit het interne netwerk komen, en van een andere verificatiemethode voor gebruikers van het externe netwerk. Dit kan worden bereikt door verificatiebeleidsregels te definiëren op basis van netwerkbereiken.

Vereisten en overwegingen zijn onder meer:

  • Kerberos-verificatie kan worden geconfigureerd ongeacht het type directory dat u in VMware Identity Manager, Active Directory via LDAP of Active Directory (geïntegreerde Windows-verificatie) instelt.

  • De Windows-computer waarop het VMware Identity Manager-connectoronderdeel wordt geïnstalleerd, moet worden toegevoegd aan het domein.

  • U moet het onderdeel VMware Identity Manager Connector hebben geïnstalleerd als een domeingebruiker die deel uitmaakt van de groep Administrators op de Windows-computer en u moet de service VMware IDM Connector uitvoeren als een domeingebruiker van Windows.

  • Elke connector waarop Kerberos-verificatie is geconfigureerd, moet een vertrouwd SSL-certificaat hebben. U kunt het certificaat verkrijgen van uw interne certificaatautoriteit. Kerberos-verificatie werkt niet met automatisch ondertekende certificaten.

    Vertrouwde SSL-certificaten zijn vereist, ongeacht of u Kerberos inschakelt op een afzonderlijke connector of op meerdere connectoren voor hoge beschikbaarheid.

  • Om hoge beschikbaarheid voor Kerberos-verificatie in te stellen, is een load balancer vereist.