Workspace ONE-klanten die Active Directory-synchronisatie met VMware Identity Manager hebben geïmplementeerd uitsluitend met behulp van hun bestaande ACC Connectoren, moeten een migratieprocedure volgen als ze gebruik willen maken van de extra functionaliteit die het onderdeel VMware Identity Manager Connector van Enterprise Systems Connector biedt. Tijdens deze eenmalige procedure wordt het type van de ACC-directory van Andere gewijzigd in Active Directory via LDAP of Active Directory (geïntegreerde Windows-verificatie), die zijn gekoppeld aan VMware Identity Manager Connector. Door deze procedure worden de bestaande directory of eraan gekoppelde rechten niet verwijderd.

Opmerking:

Het model met alleen ACC voor directorysynchronisatie en -verificatie met VMware Identity Manager is nog steeds beschikbaar en wordt nog steeds ondersteund door ACC gewoon bij te werken in de toekomst. De migratieprocedure is alleen vereist als u gebruik wilt maken van de nieuwe functionaliteit.

Het converteren van de Andere directory omvat de volgende taken.

  1. Converteer de Andere directory naar Active Directory via LDAP of Active Directory (geïntegreerde Windows-verificatie).

  2. Configureer extra verificatiemethoden voor de VMware Identity Manager Connector voor de directory, indien nodig. De verificatiemethode Wachtwoord is standaard beschikbaar.

  3. Bewerk het standaardbeleid en eventuele aangepaste beleidsregels om de verificatiemethode Wachtwoord of een andere verificatiemethode voor de VMware Identity Manager Connector te gebruiken in plaats van Wachtwoord (AirWatch Connector).

  4. Stop de synchronisatie van gebruikers en groepen van AirWatch met de VMware Identity Manager-directory.