Voer de installer voor Enterprise Systems Connector uit op een Windows-server die aan alle vereisten voldoet.

Over deze taak

De installer omvat AirWatch Cloud Connector en VMware Identity Manager Connector-onderdelen. U kunt een of beide onderdelen installeren. Na de initiële installatie, kunt u de installer opnieuw uitvoeren om functies te wijzigen of om de installatie bij te werken.

Voorwaarden

De volgende vereisten zijn van toepassing op het onderdeel AirWatch Cloud Connector (ACC).

 • Alvorens te beginnen moeten lokale klanten controleren of de server waarop Enterprise Systems Connector wordt geïnstalleerd, AWCM kan bereiken door te bladeren naar de https://{url}:poort/awcm/status, waarbij {url} de URL voor de AirWatch-omgeving is en poort de externe poort is die u voor communicatie met AWCM hebt geconfigureerd. U moet de status van AWCM kunnen zien, zonder SSL-fouten. Als er wel fouten zijn, moet u deze oplossen voordat u doorgaat. Ander kan ACC niet naar behoren functioneren.

 • SaaS-klanten moeten ervoor zorgen dat de server waarop de installatie van Enterprise Systems Connector plaatsvindt, AWCM kan bereiken door te bladeren naar https://awcmXXX.awmdm.com/awcm/status. Vervang XXX door het getal dat wordt gebruikt in de URL voor uw omgeving, bijvoorbeeld '100' voor cn100. U moet de status van AWCM kunnen zien, zonder SSL-fouten. Als er wel fouten zijn, moet u deze oplossen voordat u doorgaat. Anders kan ACC niet naar behoren functioneren.

De volgende vereisten zijn van toepassing op het onderdeel VMware Identity Manager Connector.

 • De poorten 80 en 8443 moeten beschikbaar zijn op de Windows-server. Als deze poorten worden gebruikt door andere services, kunt u het onderdeel VMware Identity Manager Connector niet installeren.

 • In de volgende gevallen moet de Windows-server deel uitmaken van het domein en moet u het onderdeel VMware Identity Manager Connector installeren als een domeingebruiker die deel uitmaakt van de groep Administrators voor de Windows-server.

  • Als u van plan bent verbinding te maken met Active Directory (geïntegreerde Windows-verificatie)

  • Als u van plan bent gebruik te maken van Kerberos-verificatie

  • Als u van plan bent Horizon View te integreren met VMware Identity Manager en gebruik wilt maken van de opties Directorysynchronisatie uitvoeren of 5.x-verbindingsserver configureren

  In deze gevallen moet u er ook voor kiezen om de service IDM Connector als een domeingebruiker uit te voeren tijdens de installatie.

 • Aan de volgende vereisten moet worden voldaan om ervoor te zorgen dat de installer kan bladeren naar domeinen en gebruikers en deze kan valideren tijdens de installatie.

  • Het doelsysteem moet zijn toegevoegd aan het domein.

  • De service Computer Browser moet zijn ingeschakeld en deze service moet worden uitgevoerd.

  • De configuratie van de firewall moet een uitzondering maken voor de service Computer Browser.

  • NetBIOS via TCP/IP moet zijn ingeschakeld op het doelsysteem.

  • Op het netwerk moet een masterbrowsersysteem zijn geconfigureerd.

  • Broadcastverkeer moet zijn ingeschakeld op het netwerk.

 • Het pad naar de directory waarin u de VMware Identity Manager Connector installeert, mag geen spatie bevatten, anders mislukt de installatie. Bijvoorbeeld: een installatie in C:\Program Files mislukt, maar een installatie in C:\VMware kan wel correct worden uitgevoerd.

Procedure

 1. Dubbelklik op de installer.
 2. Klik op Volgende op het welkomstscherm.

  De installer controleert de vereisten op de server. Als .NET Framework niet is geïnstalleerd, wordt u verzocht om dit onderdeel te installeren en de server opnieuw op te starten. Nadat de server opnieuw is opgestart, voert u de installer voor Enterprise Systems Connector opnieuw uit om het installatieproces te hervatten.

  Als er een vorige versie is geïnstalleerd, wordt deze door de installer gedetecteerd en krijgt u de optie om een upgrade uit te voeren naar de nieuwste versie. Zie ACC-updates voor meer informatie over het bijwerken van ACC. Zie VMware Identity Manager Connector upgraden voor meer informatie over het upgraden van de VMware Identity Manager-connector.

 3. Accepteer de licentieovereenkomst en klik op Volgende.
 4. Selecteer op de pagina Aangepast instellen de onderdelen die u wilt installeren.

  Standaard zijn zowel AirWatch Cloud Connector als VMware Identity Manager Connector geselecteerd. Als u de selectie van een onderdeel ongedaan wilt maken, klikt u op de pijl en selecteert u Deze functie is niet beschikbaar.

  Zie Bepalen welke onderdelen u wilt installeren voor meer informatie over de onderdelen.  aangepast instellen


 5. Selecteer Wijzigen... om desgewenst de installatiedirectory te wijzigen en klik op Volgende.
  Opmerking:

  Het pad naar de directory voor de installatie mag geen spatie bevatten, anders mislukt de installatie. Bijvoorbeeld: een installatie in C:\Program Files mislukt, maar een installatie in C:\VMware kan wel correct worden uitgevoerd.

  Voor het onderdeel VMware Identity Manager Connector is Java Runtime Environment (JRE™) vereist. Als JRE niet is geïnstalleerd op de Windows-server, of als er een eerdere versie is geïnstalleerd dan de versie in de installer, wordt u verzocht JRE te installeren. Bestaande versies van JRE worden niet verwijderd wanneer de vereiste versie wordt geïnstalleerd.

 6. Controleer de doelmap en klik op Volgende.
 7. Voer het wachtwoord voor het ACC-certificaat in dat u hebt opgegeven op de pagina Systeeminstellingen in AirWatch en klik op Volgende.


  ACC-wachtwoord


 8. Als u van plan bent een uitgaande proxy in te stellen voor het ACC-verkeer, schakelt u het betreffende selectievakje in en geeft u de gegevens op voor de proxyserver.

  Indien vereist, voert u ook de gebruikersnaam en het wachtwoord in.

  Opmerking:

  De instellingen op deze pagina zijn uitsluitend van toepassing op ACC. De gegevens voor de proxyserver voor VMware Identity Manager Connector moeten later afzonderlijk worden opgegeven.  ACC-proxy


 9. Klik op Volgende.
 10. (Alleen VMware Identity Manager Connector) Voer op de pagina Configuratie van IDM Connector de volgende informatie in en klik op Volgende.

  Optie

  Beschrijving

  Poort voor IDM Connector

  Voer een poortnummer in als u wilt dat VMware Identity Manager Connector wordt uitgevoerd via een andere poort dan 443.

  Wilt u uw eigen SSL-certificaat gebruiken?

  Standaard wordt tijdens het installatieproces een automatisch ondertekend certificaat voor VMware Identity Manager Connector gegenereerd. U kunt later een ondertekend certificaat installeren door u aan te melden bij de pagina's voor het beheer van de connector via https://vidmConnectorHostname:8443/cfg/login en naar de pagina Certificaat installeren te gaan.

  Als u al over een certificaat beschikt en dit nu wilt installeren, schakelt u het betreffende selectievakje in, selecteert u het certificaat en voert u het wachtwoord voor het certificaat in. Het certificaat moet de indeling PFX hebben.

  Gebruikt u een HTTPS-proxy?

  Selecteer deze optie om desgewenst een HTTPS-proxyserver voor uitgaande communicatie te configureren.

  HTTPS-proxy: de URL voor de proxyserver.

  Proxypoort: de poort voor de HTTPS-proxyserver.

  Hosts zonder proxy: hosts die VMware Identity Manager Connector kan bereiken zonder gebruik te maken van de proxyserver. Bijvoorbeeld localhost of hosts op hetzelfde subnet.  vidm-configuratie


 11. (Alleen VMware Identity Manager Connector) Schakel op de pagina VMware IDM Connector activeren het selectievakje in als u de connector nu wilt activeren.

  Optie

  Beschrijving

  Activeringscode

  Als VMware Identity Manager is geconfigureerd in de AirWatch-organisatiegroep waarvan u de installer hebt gedownload, wordt de activeringscode in dit veld vermeld.

  Als in dit veld geen code wordt vermeld, genereert u een activeringscode in de VMware Identity Manager-beheerconsole en plakt u deze in dit veld. Zie Activeringscode voor VMware Identity Manager Connector genereren voor informatie.

  Beheerderswachtwoord

  Maak een wachtwoord voor de pagina's voor het beheer van de connector. U kunt deze pagina's gebruiken om logboekbundels te verzamelen en certificaten te uploaden.

  Wachtwoord bevestigen

  Voer het wachtwoord opnieuw in.

  Als u VMware Identity Manager Connector nu nog niet activeert, kunt u deze later activeren via https://vidmConnectorHostname:8443. Bijvoorbeeld https://myconnector.example.com:8443.  VIDM Connector activeren


 12. Klik op Volgende.
 13. (Alleen VMware Identity Manager Connector) Schakel op de pagina Serviceaccount voor IDM Connector het betreffende selectievakje in als u de service IDM Connector wilt uitvoeren als een Windows-domeingebruiker.

  In de volgende gevallen moet u de service uitvoeren als een domeingebruiker.

  • Als u van plan bent verbinding te maken met Active Directory (geïntegreerde Windows-verificatie)

  • Als u van plan bent gebruik te maken van Kerberos-verificatie

  • Als u van plan bent Horizon View te integreren met VMware Identity Manager en gebruik wilt maken van de opties Directorysynchronisatie uitvoeren of 5.x-verbindingsserver configureren  uitvoeren als domeingebruiker


  Opmerking:

  Als u op deze pagina selectievakjes wilt inschakelen, moet u de installer uitvoeren als een domeingebruiker die deel uitmaakt van de groep Administrators op de Windows-server.

  Opmerking:

  Controleer of u aan alle vereisten hebt voldaan als u geen domeinen of gebruikers kunt vinden wanneer u op Bladeren klikt.

 14. Klik op Volgende.
 15. Klik op Installeren om de installatie te starten.

  In de installer wordt een selectievakje weergegeven voor het automatisch bijwerken van ACC. Zie Optie voor automatisch bijwerken van ACC voor meer informatie over automatisch bijwerken.

 16. Klik op Voltooien.