De VMware Identity Manager-service omvat een standaardtoegangsbeleid dat de toegang van gebruikers tot hun Workspace ONE-portals en hun webapplicaties regelt. U kunt het beleid wijzigen door de beleidsregels naar wens aan te passen.

Wanneer u verificatiemethoden inschakelt die geen wachtwoorden verifiëren, moet u het standaardbeleid bewerken en de ingeschakelde verificatiemethode toevoegen aan de beleidsregels.

Voor elke regel in het standaardtoegangsbeleid moet aan een set criteria worden voldaan. Als dit het geval is, krijgt de gebruiker toegang tot de applicaties in de portal. U past een netwerkbereik toe, selecteert welk type gebruiker toegang heeft tot de inhoud en selecteert de verificatiemethoden die moeten worden gebruikt. Zie Toegangsbeleid beheren.

Het aantal pogingen dat een service doet om een gebruiker aan te melden met een bepaalde verificatiemethode varieert. De service doet slechts een verificatiepoging voor Kerberos- of certificaatverificatie. Als de gebruiker niet bij de poging kan worden aangemeld, wordt de volgende verificatiemethode in de regel geprobeerd. Het maximale aantal mislukte aanmeldingspogingen voor Active Directory-wachtwoordverificatie en RSA SecurID-verificatie is standaard ingesteld op vijf. Wanneer voor een gebruiker vijf mislukte aanmeldingspogingen worden bereikt, probeert de service de gebruiker aan te melden met de volgende verificatiemethode in de lijst. Wanneer de verificatiemethoden zijn uitgeput, wordt door de service een foutbericht weergegeven.