Om gebruikers veilige toegang tot de Workspace ONE-portal te verlenen en om web- en desktopapplicaties te starten, configureert u een toegangsbeleid. Toegangsbeleid bevat regels die criteria vastleggen waaraan moet worden voldaan om aan te melden en gebruik te maken van de bronnen.

Over deze taak

U moet de standaardbeleidsregels bewerken om de verificatiemethoden te selecteren die u hebt geconfigureerd. Een beleidsregel kan worden geconfigureerd om gebruikers te verifiëren op basis van omstandigheden, zoals netwerk, apparaattype, inschrijvings- en compliancestatus van het AirWatch-apparaat, of op basis van de applicatie waartoe toegang wordt verkregen. Een beleidsregel kan ook worden geconfigureerd om de toegang voor gebruikers te weigeren op basis van netwerkbereik en apparaattype. U kunt groepen toevoegen aan een beleid om de verificatie te beheren op basis van specifieke groepen.

Wanneer compliancecontrole is ingeschakeld, maakt u een toegangsbeleidsregel die bepaalt dat er een verificatie en een verificatie van apparaatcompliance is vereist voor apparaten die worden beheerd door AirWatch.

De beleidsregel voor compliancecontrole werkt als een verificatieketen met Mobiele SSO voor iOS, Mobiele SSO voor Android en Certificaat cloudimplementatie. De verificatiemethode die wordt gebruikt, moet vooraf gaan aan de optie apparaatcompliance in de beleidsregelconfiguratie.

Voorwaarden

Verificatiemethoden geconfigureerd en gekoppeld aan een ingebouwde identiteitsprovider.

Compliancecontrole ingeschakeld op de AirWatch-pagina van VMware Identity Manager.

Procedure

 1. Selecteer Beheren > Beleid op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer van de beheerconsole.
 2. Klik op Standaardbeleid bewerken.
 3. Klik op Volgende.
 4. Klik op Beleidsregel toevoegen om een regel toe te voegen, of selecteer een regel om deze te bewerken.

  De pagina Een beleidsregel toevoegen wordt weergegeven.

  1. Selecteer het netwerkbereik dat op deze regel moet worden toegepast.
  2. Selecteer het type mobiel apparaat in het vervolgkeuzemenu en een gebruiker toegang krijgt tot inhoud vanuit.
  3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu dan kan de gebruiker verifiëren met behulp van... de verificatiemethode die u wilt gebruiken.
  4. Klik op + om Compliance van apparaat (met AirWatch) te selecteren.
  5. Klik op Opslaan.
 5. Klik op Opslaan.